Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž ...  Dnes je čtvrtek 23.1.2020, svátek má Zdeněk 

Hledej na Rozhledně

Webmagazín na FBStatistika Rozhledny

Počet autorů: 500
Registrovaní čtenáři: 506
Publikovaných článků: 12801
Komentářů: 11051


MěřeníLiterární soutěže

Přidej literární soutěž  Zobraz i již ukončené soutěže


Seznam aktuálních literárních soutěží

Chomutovský kalamář  - Uzávěrka: 31.03.2020

Web soutěže: http://www.domecek-chomutov.cz/olympiady-a-souteze
Kontaktní e-mail: kostalova.domecek@gmail.c

Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení. Podmínky: A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran. B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma. C/ MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany. Téma v letošním roce zní „máme rádi zvířata“ * Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. * Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce. * Práce nesmí překročit povolený rozsah. * Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny. * Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky. * Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu: Středisko volného času Domeček CVK - k rukám Petry Košťálové, 721753704, kostalova.domecek@gmail.com Jiráskova 4140 430 03 Chomutov * Uzávěrka je 31.března 2020. Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 21.05.2020. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn. Informace najdete na www.domecek-chomutov.cz, na fb Domeček Chomutov, v Týdeníku Nástup…

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko volného času Domeček
CVK - k rukám Petry Košťálové
Jiráskova 4140
430 03 Chomutov

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Zobraz i již ukončené soutěže