Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž ...  Dnes je pátek 22.6.2018, svátek má Pavla 

Hledej na Rozhledně

Webmagazín na FBStatistika Rozhledny

Počet autorů: 498
Registrovaní čtenáři: 496
Publikovaných článků: 12426
Komentářů: 10767


MěřeníLiterární soutěže

Přidej literární soutěž  Zobraz i již ukončené soutěže


Seznam aktuálních literárních soutěží

Chomutovský kalamář  - Uzávěrka: 28.06.2018

Web soutěže: http://www.chomutovskykalamar.cz/
Kontaktní e-mail:

Soutěž je určena autorům starším čtrnácti let, kteří žijí či pracují nebo studují v okrese Chomutov. Podmínky: A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran. B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma. C/ MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany. Téma je v letošním roce věnováno 100.výročí vzniku republiky, proto práce musí obsahovat slovo Československo. Toto téma je pojato zcela volně. Je možné věnovat se stovce jako takové, významu osmiček v naší historii a v našich životech. Můžeme vyjádřit pocit národní hrdosti, vlastenectví, zachytit krásy naší země. * Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (14 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. * Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce. * Práce nesmí překročit povolený rozsah. * Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny. * Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky. * Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu: Středisko volného času Domeček CVK - k rukám Milana Märce, 602 118256, reditel@ddmcv.cz Jiráskova 4140 430 03 Chomutov * Uzávěrka je 28.června 2018. Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 10.10.2018. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn. Informace najdete na www.domecek-chomutov.cz, na fb Domeček Chomutov, na twitteru, v Týdeníku Nástup….

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko volného času Domeček CVK - k rukám Milana Märce
Jiráskova 4140
430 03 Chomutov

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Zobraz i již ukončené soutěže