Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž ...  Dnes je úterý 31.3.2020, svátek má Kvido 

Hledej na Rozhledně

Webmagazín na FBStatistika Rozhledny

Počet autorů: 500
Registrovaní čtenáři: 506
Publikovaných článků: 12839
Komentářů: 11067


MěřeníLiterární soutěže

Přidej literární soutěž  Zobraz i již ukončené soutěže


Seznam aktuálních literárních soutěží

SEIFERTOVY KRALUPY 2020  - Uzávěrka: 31.05.2020

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 25. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určena všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích: • 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) • nad 18 let bez omezení Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou musí obsahovat: • tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. • u elektronických verzích je nezbytné, aby údaje byly vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních (přílohy ve formátu doc. nebo pdf.). Vítězné práce vybrané porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2020. Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, k rukám A. Levého, viz níže, v případě dotazů kontaktujte: A. Levý, tel. 778 772 635, e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, ,,Seifertovy Kralupy“ k rukám A. Levého, Palackého nám.1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Pisálek 2020  - Uzávěrka: 30.04.2020

Web soutěže: http://knihovna.klasterec.cz/
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran, řádkování 1, 5!!! Práce je nutné odevzdat pouze elektronicky na adresu: radka.zadinova@seznam.cz (předmět PISÁLEK 2020).Práce musí být označena JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Termín uzávěrky je 30. dubna 2020. K účasti na slavnostní vyhlášení v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří budou autoři vyzváni e-mailem. Podrobnosti o slavnostním vyhlášení na www.knihovnaklasterec.cz. Termín slavnostního vyhlášení je čtvrtek 18.6.2020 od 16:30h. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány. ANI na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení. V případě malého zájmu o tuto literární soutěž si pořadatel vyhrazuje právo ji zrušit. Soutěžní příspěvky zasílejte na: Přihlásit a díla poslat pouze na uvedený e-mail knihovnice, která soutěž organizuje. Předmět zprávy: Pisálek 2020

Soutěžní příspěvky zasílejte na: e-mail knihovnice Radky Zadinové: radka.zadinova@seznam.cz
předmět: Pisálek 2020

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Chomutovský kalamář  - Uzávěrka: 31.03.2020

Web soutěže: http://www.domecek-chomutov.cz/olympiady-a-souteze
Kontaktní e-mail: kostalova.domecek@gmail.c

Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení. Podmínky: A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran. B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma. C/ MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany. Téma v letošním roce zní „máme rádi zvířata“ * Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. * Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce. * Práce nesmí překročit povolený rozsah. * Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny. * Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky. * Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu: Středisko volného času Domeček CVK - k rukám Petry Košťálové, 721753704, kostalova.domecek@gmail.com Jiráskova 4140 430 03 Chomutov * Uzávěrka je 31.března 2020. Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 21.05.2020. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn. Informace najdete na www.domecek-chomutov.cz, na fb Domeček Chomutov, v Týdeníku Nástup…

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko volného času Domeček
CVK - k rukám Petry Košťálové
Jiráskova 4140
430 03 Chomutov

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Zobraz i již ukončené soutěže