Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž ...  Dnes je sobota 28.5.2022, svátek má Vilém 

Hledej na Rozhledně

Webmagazín na FBStatistika Rozhledny

Počet autorů: 507
Registrovaní čtenáři: 518
Publikovaných článků: 13217
Komentářů: 11304


MěřeníJe dyslexie dar?

25.09.2012   redakce   Výtvarné umění   Zobraz článek ve formě vhodné pro tisk

Nikdy v dějinách výtvarného uměni se umělci veřejně nepřihlásili ke svému znevýhodnění – dyslexii a nikdy nebylo toto znevýhodnění prezentováno umělecky.

Na výstavě se představí osobnosti české výtvarné scény s mezinárodními oceněními a působící i v zahraničí. Patří mezi ty, kteří se s poruchami učení vyrovnali a NESTYDÍ SE ZA NĚ!!! Zařazují se tak po bok velikánů, u nichž byla dyslexie známá. Slavní dyslektikové byli například Leonardo da Vinci, Auguste Rodin, Thomas Edison anebo Albert Einstein.
 
Národní galerie představuje projekt, který je jedinečný svým důrazem na aktuální sociální téma, jež propojuje s uměním originálním způsobem. Autorkou projektu je umělkyně dr. Alena Kupčíková, sama DYS, autorka slabikáře a testů pro prevenci dyslexie. Motto výstavy – dar dyslexie – signalizuje vážnost, s níž je projekt připraven hájit umění jako otevřenost představivosti a budování nenapadnutelného vnitřního systému a jeho zvnějšnění v umění. Dyslektik-umělec znovu nachází ve společnosti svou roli, která mu byla vinou jeho znevýhodnění odňata.
 
 
Základní informace o výstavě 3D-DYS :
Kdy  /  do 11. listopadu 2012
Kde  / Národní galerie v Praze, Veletržní palác
Otevírací hodiny / út-ne 10.00–18.00

Vstupné na výstavu a workshopy naleznete na: www.ngprague.cz

 
Co je dyslexie a jak souvisí s umělci:
 
Na poznání příčin dyslexie se zaměřilo již mnoho studií. Na základě těch amerických jsou dnes v některých tamních školách dokonce dyslektici upřednostňováni u přijímacích řízení. Výzkumy, které probíhaly na uměleckých školách, totiž ukázaly, že 80% studentů těchto vysokých škol jsou dys. Souvislost mezi dyslexií a výtvarným nadáním se dá zjednodušeně vysvětlit jako zapojení spíše pravé hemisféry u dyslektiků (současně s dysfunkcí levé hemisféry nebo problémy s propojením s levou hemisférou) než obou hemisfér jako v případě, kdy umíme dobře číst a psát. Dyslektici pak mohou být tvořiví zejména ve vizuální oblasti, ve které často zapojují svou trojrozměrnou představivost. Jejich kreativita bývá vysoce intuitivní; často vynikají manuální zručností. Jelikož však myslí v obrazech, je pro ně nelehké porozumět písmenům, číslům, symbolům a napsaným slovům. Jejich jazykem se stává obraz a tvar dříve než slovo.
 
Dyslexie je přítomna v mnoha uměleckých oborech – fotografii, malířství, architektuře. Bez zajímavosti není ani to, že mnoho dyslektiků je i mezi piloty, kde orientace probíhá uvnitř nekonečně otevřeného prostoru.
 
Proto jsme se rozhodli přichystat výstavu 3D.
 
3D-DYS výstava je ojedinělý formát s výrazným konkrétním obsahem, dotýkajícím se dnes velmi aktuálního problému – přístupu k učení a rozvoje vzdělanosti. Mnozí umělci se poprvé veřejně přihlásí ke svému handicapu, přestože právě ten je spíše DAR, jak zaznívá i v mottu výstavy. Do projektu jsou přizváni i umělci ze zahraničí.
 
 
Výstava je koncipovaná především jako 3D – zúčastnění jsou hlavně sochaři nebo umělci, kteří se zabývají technikami ve formě 3D. Projekt navazuje na Den dyslexie, který v roce 2012 bude již třetí v pořadí.
 
„Výběr umělců byl spontánní, všichni jsou propojeni s Akademií výtvarných umění v Praze a jako umělci i lidé se dobře známe, takže přetvářka, kdo není a je dys, nebyla na místě. Výstava se bude snažit otevřít otázku vztahu dyslexie – umění a nastavit obraz mezi díly autorů a jejich handicapem. Rozkódování takového propojení bude jak pro vystavující, tak pro diváka asi velice obtížné. Umělci se budou snažit ukázat ta díla, v nichž je takové propojení nejpatrnější a tím popsat daný problém a přiblížit ho, tak aby byl pochopitelný i zvenku,“
říká Alena Kupčíková.
 
Martina Veverková: „Jako nedyslektik se pokusím poukázat na některé společné aspekty v komentované prohlídce. Přestože jsou si umělci v zásadě nepodobni, spojuje je snaha najít vlastní systém (místo gramatického, matematického či jiného – související s jejich „handicapem“) ne ve smyslu uměleckého hledání formy, ale ve smyslu hlubšího pochopení souvislostí, ve kterých se pohybují. Tím rozumějme doplnění jakýchsi hluchých míst – v jejich dysfunkčnosti uvnitř systému společnosti – jejich vlastním systémem – výtvarným. V mé galerii 5s gallery v Křemencově ulici, Praha 1 najdou návštěvníci díla stejných umělců v jiných formách, kterým se věnují, např. malbě, obrázek tak návštěvníci budou mít kompletní.“

Výraz handicap má původ ve spojení slov „hand in cap,“ tedy „ruka v klobouku“. Vychází ze sportovní terminologie, v níž se užívá jako výraz pro předem určené ztížení podmínek nebo nevýhodu pro jednu ze stran (např. zranění brankáře). Handicap – tedy znevýhodnění, které specifické poruchy učení způsobují, má i své výhody, jak se snažíme na Den dyslexie ukázat.
Lidé, kteří se naučí se svým znevýhodněním zacházet a využívat ho, jsou často nadprůměrně inteligentní a vládnou mimořádnými tvůrčími schopnostmi. Přeneseně lze říci, že „ruka v klobouku“ pak může kromě obtíží s psaním, čtením, počítáním... vytáhnout i opravdový trumf – talent, dar.
 
Dyslexie je nejčastější a také nejznámější specifická porucha učení, která způsobuje obtíže při osvojování čtenářských dovedností. Proto jsme zvolili její název jako jakýsi symbol, který zastupuje i všechny další specifické poruchy učení. Mezi ty nejrozšířenější patří dysgrafie – obtíže s grafickou úpravou při psaní, dysortografie – problémy s pravopisem, dyskalkulie – znesnadňuje chápání čísel a matematických operací, dyspraxie – ztěžuje kontrolu tělesných pohybů či ADHD – jejímž hlavním projevem je hyperaktivita. Ve většině případů jde o určitou kombinaci těchto poruch. Slovo dyslexie v názvu projektu tedy zahrnuje i všechny další poruchy učení, snaží se je zkoumat a pracovat s nimi.Dr. Alena Kupčíková, autorka a organizátorka projektu:
„...protože se stále setkáváme se skutečností, že i přestože společnost zná slovo dyslektik, vnímá nás jako „dysdebily“. Neví, co takový život obnáší, nezamýšlí se nad tím (nemyslí), že jsme inteligentní a vnímáme svět jinak. Proto jsme se rozhodli ukázat náš talent tentokrát prostřednictvím umělců, především sochařů. V rámci programu Dne dyslexie se představí divadlo ze základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení U Boroviček, které ukáže, jak dětí DYS umějí hrát divadlo. Letos nově se zúčastní také společnost Montessori a unikátem bude KINO DYS režiséra J. Černého, jenž sám dyslektik, točí celý život očima dys a jak zjistil, čím dál víc i o dys umělcích.
Tím také všechny zveme na jeho nový film DAR DYSLEXIE, který se bude vysílat 30. 9. ve 20 hodin na ČT2. Součástí projektu DYS je letos poprvé výstava 3D-DYS, která se bude konat na ochozu 5. patra Veletržního paláce od 5. 9 – 11. 11.“ 
 MgA. Jan Pospíšil, MgA. Markéta Korečková (www.koreckova.net)
sochaři s handicapem DYS (absolventi ateliéru Karla Nepraše)
Jejich tvorba si je blízká podobným stylem humoru i jistou kontroverzí.
Pro Den dyslexie připravili workshop, při němž si budou moci návštěvníci na tiskařském stroji natisknout na tričko libovolný text, bude na každém, jaké téma si vybere. Pokud udělá chybu, nevadí, odnese si na hrudi své vlastní dílo. Workshop je určen pro jakoukoliv věkovou kategorii.
 
 
MgA. Kryštof Rybák, MgA. &Stěpán Beránek (www.krystof.rybak.com, www.stepanberanek.cz)
Sochaři s handicapem DYS, z nichž každý pracuje odlišným způsobem. Kryštof, který pochází z rodiny sklářů, ve své tvorbě směřuje k dokonalé formě, &Stěpán naopak tvoří prakticky z čehokoliv. Workshop bude zajímavý pro ty, kteří by si chtěli zkusit vybudovat vlastní prostory pro slova, mezi nimiž žijí. Je vůbec možné dvojrozměrné slovo vnímat trojrozměrně?
Workshop je určen malým i velkým.
 
 
Ak. mal. Ivan Komárek (http://www.ivankomarek.cz/)
Malíř a grafik s handicapem DYS. Jeho hlavním tématem je tělo, člověk a pohlaví. Slova a věty vnímá prostřednictvím obrazů. Na workshopu představí techniku reliéfů, které vytváří řezáním, lepením a skládáním plastových tácků. Lze řezat a skládat slova?
 
 
MgA. Luděk Míšek (http://www.ludek-misek.ic.cz/)
Sochař s handicapem DYS. Zaměřuje se na hledání vnitřní struktury hmoty, tvořené barvou a zvuky, v nichž hledá harmonii bez rušivých elementů. Často nechává svá díla prověřit časem, když stojí odkrytá a zranitelná v jeho ateliéru a čekají na odhalení a potvrzení své dokonalosti. Teprve když se energie díla zdá být správná, začne o něj pečovat a pracovat na jeho dokončení, směřuje k dokonalosti a přesnosti geometrie objektu. Míšek si pamatuje a vnímá lidi spíš prostřednictvím barev než jmen. Workshop bude pro ty, kdo se nebojí objevovat barvy a tvary v nových souvislostech... Chcete zkusit zjistit, jakou barvu má vaše jméno?
 
MgA. Kateřina Novotná
Sochařka s handicapem DYS připravila kabinet kuriozit, v němž se dospělí i děti mohou pokusit vyjádřit sami sebe prostřednictvím symbolů podobným způsobem jako v pohádce Alenka v říši divů hrou, při níž otvíráme svá vlastní já. Pojďte si hrát do říše divů plného překvapení.
 
Dr. Alena Kupčíková (www.alenakupcikova.cz, www.dys.cz )
Výtvarná umělkyně s handicapem DYS a autorka doktorandského projektu na AVU – multimediálního interaktivního slabikáře a testů/her pro děti s rizikem dyslexie ve věku od 4 do 6 let (první slabikář vytvořený dyslektikem), které představí na interaktivních tabulích.

PaedDr. Drahomíra Jucovičová (www.dh.wz.cz)
Maminka dvou dříve značně hyperaktivních synů s ADHD, dysgrafií a dyslexií. Speciální pedagog-poradce (PPP pro Prahu 1, 2 a 4, FN Bulovka), externí lektorka Pedagogické fakulty UK Praha, spoluautorka řady publikací a pomůcek k problematice specifických poruch učení a chování (např. Metody práce s dětmi s ADHD – pro rodiče i učitele; Metody reedukace specifických poruch učení aj.), spoluautorka interaktivních učebnic českého jazyka s manipulativními pomůckami (Pravopis, Hláskosloví, Tvoření slov a význam slov). Workshop bude probíhat s pomůckami, které vytvořila.
 
Ing. Dagmar Rýdlová (www.jazyky-bez-barier.cz)
Inženýrka ekonomie s handicapem DYS, která začala vytvářet pomůcky pro dyslektiky. Ukázky budou probíhat na počítačích v Malé dvoraně a v přilehlém ateliéru. Workshop je určen pro děti od 10 let. Na workshopu Dagmar představí občanské sdružení ADYS (Angličtina pro dyslektiky). Posláním sdružení je pomáhat dětem s dyslexií při výuce angličtiny. Cílem je dostatek výukových materiálů v uchopitelnější formě. Na akci zveme učitele, děti, rodiče i další zájemce. Budeme si hrát s výukovými materiály a vytvářet nové s pomocí programu Jazyky bez bariér.
 
 
Mgr. Kamila Randáková
Lektorka společnosti Montessori. Autorka pomůcek pro individuální práci s dětmi v programu Montessori a pro práci s dětmi se SPU. Spoluautorka interaktivních učebnic českého jazyka (nakladatelství D+H). Sama říká: „Když moje dcera před patnácti lety nastoupila do školy, byly pro mě problémy, se kterými se jako DYS potýkala, motivací hledat další způsoby, jak školu měnit. O dva roky později jsem se zúčastnila také kurzu o programu Montessori a poznala jiný způsob práce s dětmi, promyšlené pomůcky na psaní, čtení a matematiku i další. Od té doby spolupracuji s Montessori a snažím se předávat to, co může dětem nejen se SPU pomáhat...“ Společnost Montessori od roku 1998 přináší metodu Montessori do České republiky. Nabízí poradenství a konzultace v oblasti práce s dětmi podle principů Montessori pedagogiky nejen pedagogickým odborníkům, ale i laické veřejnosti. Pořádá vzdělávací kurzy a semináře, spolupracuje s centry a školami pracujícími na principu Montessori a podporuje tvorbu a vydávání metodických materiálů a překladů publikací o Montessori teorii. Více najdete na www.montessoricr.cz.
Motto: „Díky programu Montessori může být každé dítě úspěšné.“
 
Základní škola U Boroviček pro děti se specifickou poruchou učení (SPU)
(http://www.borovicky.cz/)
Budeme mít možnost zhlédnout divadlo, které děti z této základní školy přichystaly, aby ukázaly, že i když mají problémy s psaním a čtením, dokáží hrát divadlo. Název pohádky je „Pyšná princezna“, hrají: Dana, Fanda, Kamila, Martina pod vedením pana učitele Petra Hubáčka. Představení se budou hrát v časech: 10.30, 11.00 a 11.30 hod. Motto školy: „Není umění dokázat, že dítě něco umí, ale je umění dát mu příležitost ukázat, že něco umí.“
 
Kino DYS – Jaroslav Černý
 
MgA. Jaroslav Černý
Režisér a spisovatel, který natočil přes 300 dokumentů. Minulý rok představil v rámci Dne dyslexie divadelní hru s názvem „Kaviár na chodníku“ o dys rodině. Sám je dyslektik a aniž si to přímo uvědomuje, celý život natáčel převážně dys umělce, kteří ho vždy fascinovali. V KINĚ DYS uvidíte nesestříhané záznamy z těchto natáčení, v nichž se objeví známé i neznámé tváře. Vše se bude odehrávat v Malé dvoraně od 16.–18. hodin. 
 

 
 
Zdroj: NG

Komentáře čtenářů

Jméno: Email:
Nadpis:
Komentář:

Vulgární a urážlivé reakce budou redakcí smazány
Kontrolní otázka proti spamovacím robotům:
Jaký je součin tří a čtyř? 

ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž

Copyright © 2001 - 2022 Rozhledna.webmagazin.cz Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu redakce Webmagazin.cz zakázáno.
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků.

Redakce, Reklama - Podmínky a právní omezení - Registrace

Vygenerováno za 0.0284 s