Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Pavle Büchlere, nefrustrujte se. Nebyla to marná práce.Úvodník: Umělec, který už od osmdesátých let působí ve Velké Británii, v současné době představuje své dílo v Praze. V holešovickém Centru současného umění DOX můžete spatřit jak předměty miniaturní velikosti, tak i monstrózní instalace. Výstavou nazvanou Marná práce provedl sám Pavel Büchler a poskytl i svérázný a jasný výklad.

Článek: Hlavním pojítkem výstavy je téma inspirované přímo či nepřímo odkazem Franze Kafky. Prvotní dojem z vystavených artefaktů, zejména pro laickou veřejnost, bude asi jasný – to by mohl udělat každý. Ostatně i to přiznává sám autor: „Ano, ale spousta lidí to právě neudělá,“ komentuje Pavel Büchler. Spatříte rozevřenou tubu barvy, popelník, dva psací stroje na sobě nebo stopky zastavené v určitý moment. Každý předmět má související příběh, důležitý pro Pavla Büchlera pro to, aby mu zajistil místo v expozici. Ovšem návštěvníkovi nechce svoji vizi vnucovat. Ten má koncepci výstavy pochopit po svém a říci si, že tak to je. Když jsme přicházeli k instalaci Zámek (složené z tlampačů, ze kterých se linou hlasy), tak v této souvislosti nadhodil téma frustrace: „Ta výstava má nějakou koncepci, věci mají být na svém místě, ale když je támhle položený hasičák, tak mám frustraci z toho, že tam nemá co dělat. Ovšem jestli vy to berete jako součást výstavy a nemáte frustraci z toho, že tam ten hasičák je a vy nevíte proč, tak je to v pořádku.“ Nyní už ale hasičák na výstavě zřejmě nespatříte, protože Pavel Büchler po svém výkladu poprosil svého kolegu: „Ten hasičák musí do pr… .“ Je po autorově frustraci.


Pavel Büchler před instalací "Zatmění" (diaprojektory, podstavce, nalezené míče, 2009).

Díla, která spatříte
Zámek (2005-2009) ze sbírky Van Abbemuseum v Eindhovenu vychází z úryvku z Kafkova Zámku, kde spisovatel popisuje neklasifikovatelný charakter cizince a problém jeho přítomnosti v uzavřeném společenství zámecké vsi. Kafkův text je čten syntetickými hlasy vytvořených digitální technologií (tzv. TTS) za použití téměř 100 tlampačů, původně patentovaných Marconim v roce 1926, což je zároveň rok prvního vydání Kafkova románu. Tato práce byla od roku 2005 provedena v několika verzích a vystavena na 9. Bienále v Istanbulu, Národní galerii současného uměni v Athénách, Kunsthalle Bern, Van Abbemuseum v Eindhovenu, Muzeu současného umění v Antverpách a v ShangArt Gallery v &Sangaji, pokaždé v jiné formě, odpovídající historické a současné funkci místa nebo výstavního prostoru. Pražská instalace je doposud nejrozsáhlejší a je pro ni vytvořen nový zvukový záznam, částečně v češtině.


Zámek

Seznam (Předešlá korespondence) [The List / Previous Correspondence] (2001-2009) je rozsáhlou sérií tvořenou 726 zarámovanými dopisy, kterými autor od roku 2001 odpovídal poštou na nevyžádanou reklamu. V první fázi projektu se původní odesilatelé dovídali, že jejich jména byla zaznamenána na seznam (“your name has been added to the list”). Jejich podpisy, reprodukované pod tímto textem, se postupně akumulovaly v cosi jako abstraktní kresbu. V druhé fázi, vystavené v roce 2003, byl tento proces obrácen a původní odesilatelé byli jeden po druhém vyškrtnuti ze seznamu (“your name has been removed from the list”). Dopisy s tímto oznámením byly odeslány všem původním odesilatelům po skončení výstavy. V letech 2003-6 byl tento projekt rozšířen o stejný počet (242) nových odesilatelů-adresátů, z nichž každý byl postupně jmenován v textu umělcovy odpovědi, a tyto odpovědi byly rozeslány před zahájením výstavy v říjnu 2006. V třetí a závěrečné fázi, vytvořené specielně pro výstavy v centru DOX, bude umělec znovu odpovídat na reklamní poštu z poslední doby s tím, že tentokrát jeho odpovědi přiznají estetický záměr této korespondence.

Několik dalších prací připravených pro výstavu se rovněž inspiruje Kafkou, včetně rozsáhlé koláže Kafkových citátů z českého překladu eseje od Gillese Deleuze and Félixe Guattariho, instalované na jednom z oken Centra DOX (naleznete je u tlampačů). Ostatní práce budou různými prostředky odkazovat k dílům a postavám moderního umění, literatury, kritiky, politiky a filosofie a celý výběr prací bude svázán s umělcovým zájmem o “chybné čtení” jako způsob odhalování náhodné či nezáměrné poetiky v obecně známém kulturním materiálu. Součástí přehlídky bude také série fotografických “portrétů” z konce 80. let, kterými se Büchler uvedl na britskou scénu. 
 
Soud a rozsudek Františka K


Pavel Büchler 
Výtvarný umělec, spisovatel a pedagog českého původu, který od roku 1981 žije ve Velké Británii, kde působí jako profesor na Manchester Metropolitan University. V první polovině 90. let, kdy vedl Glasgow School of Art, bylo mezi jeho studenty několik současných mezinárodních uměleckých hvězd, například Douglas Gordon, jehož rozsáhlou výstavu uvedlo Centrum DOX v loňském roce. Pavla Büchlera zastupují Max Wigram Gallery v Londýně a Tanya Leighton Gallery v Berlině, jeho autorské výstavy uspořádaly prestižní mezinárodní muzea a galerie včetně Kunsthalle Bern a Van Abbemuseum v Eindhovenu, v posledním roce měl samostatné výstavy v galeriích annex14 v Bernu, ve Street Level v Glasgow, v Tanya Leighton Gallery v Berlíně a v Max Wigram Gallery v Londýně.

Za mnohaleté umělecké a pedagogické působení obdržel počátkem tohoto roku Northern Art Prize za rok 2009. Jeho práci zhodnotila porota Northern Art Prize následujícími slovy: Büchler měl za svou dosavadní uměleckou dráhu stálý vliv na ohromný počet lidí jako umělec a učitel… Umění pro Büchlera je akt subverze: rebelský postoj mysli. Místo toho, aby zhotovoval předměty, zasahuje do reálného světa tím, že manipuluje nalezené materiály – předměty, obrazy, zvukové záznamy, fotografie a texty – aby odhalil zvláštnost v každodenním životě. Často vedle sebe klade předměty, aby vytvořil vtipné slovní hříčky a metafory a narativní hádanky, v nichž text v názvu nebo vtělený do práce samotné hraje důležitou roli.

Publikace
K výstavě vychází publikace s bohatým obrazovým materiálem a texty od Pavla Büchlera, kurátora výstavy Jaroslav Anděla a následujících autorů: J. J. Charlesworth, Charles Esche, Douglas Gordon, Richard Gott, Christa-Maria Lerm Hayes, Mihnea Mircan, Hester Reeve a Patrick van Rossem.

Komentované prohlídky naleznete na stránkách DOXu.

MÍSTO KONÁNÍ: Centrum současného umění DOX
Poupětova 1a
Praha 7
170 00
www.doxprague.org

DOBA TRVÁNÍ: 28. 5. – 30. 8. 2010

Souběžně probíhá výstava Pavel Büchler „Nic se ještě nestalo“ v Galerii Gambit, Mikulandská 6, Praha 1 (27.5. – 30.6.2010).

Fotogalerie z výstavy:


 
Zleva: II Castello (nalezené tužky: modrá po zedníkovi, druhou přidal Büchler jako věž), Upovídaný (mosazný náustek, mince) 
 
Zleva: Bengálská růže (nalezená tuba barvy), Horký vzduch (dva diaprojektory, promítací plátno, stoličky, promítnutý text)
 
Zleva: Stopky (z roku 1952; čas se jim zastavil 17. října 2008; časový rozptyl: 12.00.00 - 12.04.34), Moucha (nalezený světelný ukazatel z hospody - už nesplňoval standardy)


Problém Boha (P. Büchler: "V roce 1958 valdenský teolog Giovanni Miegge oznámil svým čtenářům, že  - k problému Boha lze přistupovat dvěma rozdílnými způsoby - . O padesát let později jsem jeden našel.") Autor ukázal, z jakého úhlu musíte na artikl koukat.

A na závěr onen hasičák. Sice ho autor na výstavu nezařadil. Mně se ale už svým způsobem k zážitku z expozice přiřadil, tak ho dávám alespoň do této galerie. Abych neměla frustraci, že to není úplné.
Foto: Aneta &Simonková

31.05.2010 - Aneta Šimonková