Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Záhadami prošpikovaný svět dinosaurůÚvodník: ENCYKLOPEDIE DINOSAURŮ ve světle nejnovějších objevů. Vladimír Socha. Nakladatelství Libri. Kniha přináší nejnovější informace o stále záhadném světě pravěkých tvorů, křižujících naší planetu zhruba před 65 milióny let. Dnes máme všude možně „opáčko“ ve formě přidrzlých Jurských parků. Ty sledují jedno: Vytěžit akčnost modelů do maxima.

Článek: S dinosaury, obřími plazy se šupinatou kůží, malým mozkem, velkými zuby a drápy, s prakticky nekonečným apetitem pro masitou nebo naopak bylinnou stravu, byli tvory, s nimiž jsem se poprvé uchváceně setkal v legendárním Zemanově filmu „Cesta do pravěku“. Následovala honba za sirkovými nálepkami s obrázky těch tvorů vyvedené geniálně malířem Zdeňkem Burianem. Mít ucelenou sérii, či dokonce celé aršíky, patřilo v mých klukovských létech málem k životním bonusům. Jmenovat pár živoucích jurodivých tanků pak „bingo“.

Síla svazku není ani tak v zaměření. Přiznejme si, v tomto směru nejde o novátorství. Vzpomeňme jenom Lambertovu Velkou knihu o dinosaurech z roku 1994. Síla Sochovy Encyklopedie je právě v tom, že se jedná o encyklopedii, se všemi atributy, jež od takové publikace očekáváme, zde navíc ve světle nejnovějších objevů, jak praví podtitulek. Od logického členění do mnoha kapitol, s množstvím ilustrací a grafů, s popisky, dostupnými fotografiemi nalezených fosilií i modelů z celého světa. Rejstříky na konci svazku samozřejmostí, doporučená literatura na roky čtení a seznam internetových stránek, včetně zahraničních, rovněž bohatý. Nechybí ani porovnání se Spielbergem. Možná překvapivý poznatek: Mgr.Vladimír Socha staví Spielborgovu filmovou práci hodně vysoko.

Ze všech potvor mi byl vždycky nejbližší Tyrannosaurus rex. Dobře se to pamatuje, největší hvězda Jurského parku, ale hlavně je tu muzika legendární rockové kapely T.Rex. Neber to!


                                                                         Tyranosaurus rex

Největší záhady, vsazené do laických otázek přetrvávají. Jak se mohli několikatunoví obři udržet a pohybovat se na jen dvou nohách? Kde vzali tolik potravy na to aby ty tuny uživili? Jakou mocí se dokázali praptáci, když už k tomu byli způsobilí a vypadali tak, vznést nad zem? Proč se nepohybovali nemotorně, když už tak vypadali? Věda ještě neřekla určitě poslední slovo. Je zřejmé, že posunu v objevech tímto směrem se dočkáme. Nakladatelství Libri patří dík za přínosnou publikaci. Jen bych nechal otevřená vrátka pro další díl. I autor s tím jistě počítá. Jeho aktivity na tomto poli to nakonec signalizují.
 
Vladimír Socha: Encyklopedie dinosaurů
Vydalo nakladatelství Libri v roce 2010
obálka
www.libri.cz; foto www.theora.com; www.blog.ihned.cz


Vladimír Socha
26.07.2010 - Jaromír Komorous