Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Poutníkům zaslíbený Hostýn: Očista duše, trénink tělaÚvodník:

Nemusíte být hned náruživý křesťan, aby vás poutní místo dokázalo okouzlit neopakovatelnou atmosférou genia loci. Vítejte na poutním vršku Hostýn, místě, kde si už naši praprapředci stavěli pevnosti. Mezi malebnými kapličkami spatříme unikát, jaký lze vidět snad jen v Americe – sochu Panny Marie s blesky. Má snad něco společného s Diem hromovládným?Článek:

Dokáže-li v sobě místo skloubit strategickou pozici a zároveň malebnost provoněnou atmosférou tak libou, že vám nebude chtít pryč, bývá osídleno již od dob starých tisíce let. Takový je i případ Hostýna na střední Moravě ve Zlínském kraji. Zdejší nálezy sahají až do starší doby kamenné. Místo se těší oblibě od těch dob takřka neustále. Netřeba říkat, že většina významných poutních míst vzniká právě na pohanských svatyních. Tohle není výjimkou. Krom toho tu také stála pevnost z období kultury lidu popelnicových polí. Vrch objímaly valy. Jejich torza může pečlivé oko spatřit i dnes – sahají do výšky až 10 metrů!  Keltové sem zavítají v dobách, kdy se jedná o opuštěné chátrající hradiště. Pevnost opraví a valy zvýší. Mohou díky tomu pozorovat velký úsek Jantarové cesty vedoucí od Středozemního moře Moravskou branou až do povodí Odry a Visly k Baltu. Zajímavé ale jen, že na Hostýně v jeho počátcích nenajdete jediný hrob. Jak tohle mystérium vysvětlit? Trvale se tu totiž nežilo, pro Kelty šlo hlavně o strážní a obrannou stavbu. Jedna záhada vysvětla, druhá však zůstává. V dnešním poutním kostele totiž najdete unikátní sochu Matky Boží s blesky. Sama církev nad ní svého času kroutí hlavou.

„Když jsem uviděl obraz Panny, byl jsem nesmírně překvapen. Viděl jsem tuto Madonu již několik let předtím. Ve Střední Americe, na nunciatuře v San Salvadoru. Byl tam velký obraz, který vévodil v nádherném salonu. Nikdo mně však nedovedl říci, co obraz představuje a proč Panna Maria drží ve svém náručí dítě Ježíše, znázorněné, jak metá svýma maličkýma rukama ohromné blesky. Myslel jsem, že obraz znamená, že svatá Bohorodička chce zabránit svému malému Synáčkovi, aby vrhal svůj hněv na hříšné lidstvo. Až zde je mi všechno jasné…“, líčí své překvapení arcibiskup Giovanni Coppa, když roku 1991 prvně vystoupá na vrchol a vkročí do krásného kostela. Mimochodem, je velké štěstí že tato památka stále stojí. Již Josef II. jí totiž nechá zrušit a uvažuje se o zbourání. Velké protestní nóty tomu naštěstí zabrání. 

Jaký je tedy klíč k podivné soše? Hledat musíme v legendách okořeněných historickými fakty. Vracíme se do roku 1241. Moravu drancují Tataři. Místní se schovávají na Hostýně, ale zdá, že jejich muži budou pobiti a ženy odvlečeny a znásilňovány. Co lidé dělají v ohrožení života? Někdo ječí, někdo se jen chvěje, místní se usilovně modlili. A pak se prý stal zázrak – nebe se otevřelo a Panna Marie vyslala blesky – přímo proti Tatarům! V bouři blesk zapálil jejich vozy a oheň se šířil jejich řadami i táborem, až byl útok zažehnán. Od té doby má být Hostýn posvátným místem i pro křesťany. Dnes zde najdete celé řady sakrálních staveb – od kaplí, před kostely až po křížové cesty. Jde vesměs o poměrně novodobější stavby. Víme, že v 16. století zde stávala dřevěná kaple (určitě i dříve, ale z pramenů nevíme odkdy). Nejznámější a zároveň nejkrásnější je bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Se stavbou se začalo roku 1721 a hotova byla 1748. Nynější podoba však pochází až z roku 1845. K bazilice přiléhají i jezuitské budovy. Za dva roky, v obávaném roce 2012 se tu určitě strhne velké veselí. Slavit se bude korunování před sto lety. Nejde o krále, ale ochránkyni Moravy - Pannu Marii na Svatém Hostýně. . V srpnu 1912 byla milostná socha Panny Marie s Ježíškem korunována vzácnými korunkami z dílen předních umělců. Jsou plné zlata a drahého kamení a na jejich posvěcení se podílí i tehdejší papež. Pokud vám neučarují v bazilice ony, pak 900 postav a hlav namalovaných po zdech určitě ano.Foto: autorka25.08.2010 - Michaela Wilhelmová