Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Pilsen open up!Úvodník: Otevřete si Plzeň! To je motto vítěze klání o Evropské hlavní město kultury. V redakčním kvasu by neměla zapadnout tato informace: Plzeň se stala na základě rozhodnutí jedenáctičlenné poroty držitelem tohoto prestižního titulu za Českou republiku pro rok 2015.

Článek: Hlavní podmínky pro získání titulu EHMK jsou nejméně dvě – být evropský a kreativní a zároveň zapojit co nejširší veřejnost. Projekt Plzeň 2015 přináší Evropě, která v posledních letech hledá své poslání, vzkaz – země střední a východní Evropy se otevírají a nabízí vlastní recepturu na překonání totality v našich myslích prostřednictvím kreativity. Cílem projektu Plzeň 2015 je posun hodnot od materiálních po duchovní, dosažení duševní transformace od uzavřené mysli po otevřenou, učící se. Kultura má být generátorem této změny.

Takováto „Plzeňská laboratoř“ se otevírá nejen Plzeňanům, ale celé Evropě. Plzeň nabízí svou originální recepturu, vychází z přesvědčení, že v Plzni kromě obrovské stávající kulturní nabídky, dřímá obrovský kreativní potenciál, kterému je třeba dát možnost vyvěrat na povrch a realizovat své sny. „Plzeňská kandidatura na prestižní titul EHMK je přirozeným vyústěním letitých snah města o zásadní proměnu procesem zdola, zapojením a aktivizací jeho občanů,“ říká Yvona Kreuzmannová, umělecká ředitelka projektu Plzeň 2015.

Celý tým poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem na přípravě kandidatury zasloužili. Plzeň je svým vítězstvím nadšená, nicméně nezapomíná na svého soupeře – Ostravu. Náměstkyně primátora Marcela Krejsová odpovědná za kulturu města k tomu říká: „Energie vydaná na přípravu nepřijde nazmar. Budeme s Ostravou spolupracovat. Cítíme velkou sounáležitost, protože víme, jak byl celý proces těžký, a byla by velká škoda, pokud by nenesl dál své ovoce.”

Ač konzervativní město, Plzeň se v určitých klíčových momentech v historii zachovala velmi statečně. Nové impulzy, které vzala za své, dokázala prosazovat a hájit do posledního momentu. A i tak si nyní s pokorou bere za své příležitosti, které jí projekt klade k nohám. Plzeň má vášeň, má duši. Plzeň je žena. Žena, která byla náležitě oceněná.

O projektu: Projekt, jehož mottem je Otevři si Plzeň, má čtyři programové proudy – Umění a technologie, Vztahy a city, Tranzit a menšiny a Příběhy a prameny. Jeho součástí jsou programové projekty, vybírané permanentně na základě otevřené výzvy pro umělce. Zároveň má město významné investiční projekty. Mezi ty klíčové patří revitalizace pivovaru Světovar zahrnující vznik „Kulturní fabriky“ - multižánrového centra pro kulturní aktivity - a vybudování Muzea designu a životního stylu. Dále je to stavba nové budovy Západočeské galerie, výstavba nové divadelní budovy, postupná revitalizace nábřeží čtyř plzeňských řek včetně volnočasového areálu &Struncovy sady a navazujících Greenways. Projekt Plzeň 2015 sleduje evropský model vícezdrojového financování, celkový rozpočet je 2,59 miliard korun, z toho 1,72 miliard na investiční projekty a 875,6 milionů na neinvestiční projekty.

Vše o kandidatuře na najdete www.plzen2015.eu
tiskový servis Daniela Vítová
titulka www.earch.cz

19.09.2010 - redakce