Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Zaručené tipy na vánoční pohoduÚvodník: Česká vánoční kniha Michaely Zindelové a kol. vám nejenom prozradí vše o Vánocích, ale přidá i pěknou nadílku svátečních tipů, jak prožít ty skutečně šťastné a veselé svátky.

Článek: Co znamená a kde se vzalo české slovo Vánoce? Jak připravit sváteční tabuli, kdy nařezat „barborku“ anebo které koledy zařadit do vánočního repertoáru? Nejenom na tyto, ale také na mnohé další otázky odpovídá vánoční rádce Česká vánoční kniha Michaely Zindelové a spol.

Plnění účelu této publikace – totiž, že bude čtenáři průvodcem i rádcem Vánoci – nelze v podstatě nic vytknout. Knížka skutečně na 338 stranách dává čtenáři kompletní přehled prakticky o všem, co s Vánoci souvisí. Autoři předesílají obyčeje, zvyky, koledy, výzdobu, recepty a mnoho dalšího a svůj slib plní. V první části knihy  nalézáme nejrůznější abecedně řazená hesla, mající úzkou spojitost s Vánoci. Jména světců, vánoční symboly či zvyky autoři vysvětlují „krok za krokem“, a lze napsat, že vcelku s úspěchem. Ačkoliv u některých z nich bychom uvítali podrobnější popis, to nejdůležitější je řečeno prakticky vždy, a z pohledu publikace, jejíž cíl nepochybně spočívá také v připomenutí dříve obecně známých skutečností, týkajících se svátků zrození Ježíše Krista, jde nepochybně o dobrou práci.

Část „Vánoce a poezie“ tvoří jakýsi průřez nejznámějšími pracemi českých spisovatelů a básníků. Nechybí &Stědrý den K.J.Erbena; z vánočních zpěvů pak Narodil se Kristus Pán či Rybova Česká mše vánoční. Ačkoliv prostor vyhrazený kapitole není velký, ani zde nelze nesouhlasit, že kniha skutečně vybírá a neopomíjí to nejzásadnější, co zná většina z nás.

Několik stránek, věnovaných obyčejům a pranostikám, následuje část věnovaná Vánocům ve světě. Právě tuto část považuji za nejzajímavější; na stranu druhou musím zkonstatovat, že některé, především sousední země, bych ocenila podrobněji. Ve výběru zemí drtivě převládají ty evropské, nicméně jako celek působí seznam zemí mírně nelogicky; resp., dojme, že autoři jednoduše zařadili ty země, které oni považovali za zásadní. Kupříkladu, nalézáme zde Peru, Argentinu, ale o Číně, Japonsku anebo Indii zde nepadá zmínka. &Skoda.
Další části – Prostřený stůl, Vánoční rostliny a květiny, Slavnostní výzdoba, dekorace a balení dárků a nakonec Vánoční a silvestrovské recepty – svou náplní připomínají obsah většiny „ženských“ časopisů v adventní době, nicméně, nutno podotknout, že také zde je patrný důkladný výběr toho nejznámějšího, nejtradičnějšího, ale také prakticky uskutečnitelného. Už z pouhého popisu receptů či návodů je totiž zřejmé, že autoři skutečně vycházeli z českých možností, a tak se nemusíme zbytečně znepokojovat nedostupností některých přísad do pokrmů, nápojů či jejich cenou. Takže…

Přes některé menší nedostatky, Česká vánoční kniha skutečně tvoří zdařilou výplň v mezerách vědomostí současné a velmi pravděpodobně především budoucí generace. Kromě shrnutí obecně známého přináší množství zajímavých, pro mnohé z nás jistě nových, informací. Čeho si ovšem na této publikaci cením nejvíce, je zjevné vlastenectví, s jehož vědomím dali autoři knihu dohromady. Po dlouhé době totiž držíme v ruce skutečně českou knihu o českých Vánocích, soudě dle obsahu, především „obyčejné“ střední třídy, což, mezi množstvím nekvalitní, vánočně zaměřené literatury, skutečně potěší. Na úplný závěr pak nelze nezmínit velmi pěkné grafické zpracování či množství tematických fotografií a obrázků, vkusně zakomponovaných do textu.

Česká vánoční kniha
Michaela Zindelová a kolektiv
nakladatelství XYZ
foto: XYZ


20.12.2010 - Kateřina Sovová