Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Tajemství Ježíše z NazaretuÚvodník: V zapamatovatelné historii lidstva není příliš těch, co se do ní otiskli natolik silně, že při pouhém vyslovení jejich jména zavane čerstvý vítr s plnou touhou pátrat o odkrývat. Rozhodně sem ale patří Ježíš Nazaretský. Snad už přišla doba, kdy lze nejen odkrývat, bádat, ale i veřejně o tom promlouvat. 

Článek: Během více než desetiletého studia biblických textů i řady děl o Ježíšově osobnosti jsem často narážel na rozpory, ale i skryté souvislosti, jež měly s tradičními teologickými výklady málo společného, nebo zde existovaly spojitosti jen velmi vzdálené. Postupně přede mnou vyvstával obraz úplně jiného Ježíše, i když jsem zároveň dospěl k přesvědčení, že teologická legendistika o jeho osobě je sice matoucí, ale přece jen obsahuje stopy pravdy v indiciích, jež jsou dnes už sotva postřehnutelné.

Vladimír Liška - Tajemství Ježíše z Nazaretu/Záhady a otazníky ze života Mesiáše.

Podtitul zcela jasně ukazuje, kudy a čím nás autor provede. V tomto tématu není žádným nováčkem. Vlastně se touto knihou vrací ke své první, doplňuje, dovysvětluje, někdy poopravuje. Čerpá z naprosto věrohodných zdrojů a jejich ukázkami nešetří. Můžeme tak i my, čtenáři, putovat stejně jako historický badatel jenom s tou výhodou, že jsme v teple domova.
Pokud si někdo není zrovna v daném tématu jistý v kolenou, nevadí, věřte mi. Autor jde krůček po krůčku od samotného počátku. A tam byl Mojžíš. Jeho život opředený legendami včetně té, jak to bylo s přechodem z egyptského zajetí po dnu moře suchou nohou. A jak? Však se dočtete!
Přichází snad to nejdiskutovatelnější. Historická věrohodnost Ježíšovy existence. Existuje alespoň jediný exaktní důkaz toho, že opravdu žil? Autor nám nic nenalhává, ale ukazuje zcela jiný důkazní materiál a vysvětluje, že tak, jako spousta jiných historických objevů, vychází toto zkoumání z mnoha písemných zcela věrohodných pramenů. Posuďte koneckonců sami.
Jinde narazíme na otázky kdo byl skutečným židovským Mesiášem a co to vůbec je mesianismus. Oslavujeme Betlém jako skutečné místo narození křesťanské ikony právem? Nebo Ježíš versus Jan Křtitel. Samozřejmě dojde i na úlohu Jidáše.
Ale dost, recenze není výčtem obsahu kapitol, ale hodnocením. A tuhle knihu posazuji hodně vysoko mezi ty se stejnou tematikou jak obsahem, tak stylistickým rukopisem, vazbou, přiloženým ilustračním materiálem, prostě v téhle oblasti a na našem knižním trhu fenomén. 


Vladimír Liška
Tajemství Ježíše z Nazaretu/Záhady a otazníky ze života Mesiáše
vydalo nakladatelství XYZ v roce 2011(foto www.xyz-knihy.cz)


17.05.2011 - Julie Kolocová