Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - ALCHYMISTÉ NEBO ŠARLATÁNI - John Dee a Edward KelleyÚvodník: Kniha s lákavým názvem ALCHYMISTÉ NEBO ŠARLATÁNI z nakladatelství LIBRI určitě přitáhne pozornost milovníků tajemna. Její autorka Petra Chourová se podrobně zabývá životními osudy dvou anglických alchymistů Johna Deea a Edwarda Kelleyho, kteří zenechali nesmazatelnou stopu i českém království.

Článek: S upoutávajícím obrazem alchymistické pece na obálce vyšla publikace jako 20. svazek edice OTAZNÍKY NAŠICH DĚJIN a patří mezi záslužná díla, která mapují dosud nedostatečně probádané oblasti naší historie. Jistě - jméno Edwarda Kelleyho znají jak ti, kdož se o svět alchymie a středověkého učení vůbec blíže zajímají, ale vzhledem k stále dokola uváděnému filmu PEKAŘŮV CÍSAŘ A CÍSAŘŮV PEKAŘ jej mají ve zkreslené podobě v paměti i mnozí filmoví a televizní diváci. Jaký byl ale tento pán, co z něj platí z titulu knihy - alchymista nebo šarlatán? Nebo obojí? A kdo byl nám méně známý John Dee, s nímž je Kelleyho jméno v knize spojeno?

Autorka Petra Chourová hned v úvodu zmiňuje podivnou skutečnost, že o Edwardu Kelleym postrádáme jakékoli modernější zpracování z hlediska historika. Čtenář bude pravděpodobně znát jen román Františka Marka ALCHYMISTA či eseje Ivana Svitáka HLEDÁNÍ KAMENE MUDRCŮ a KOUZELNÍK Z LONDÝNA. Na literární odkaz Johna Deea mnozí autoři odkazují, ale v češtině jsme se s ním neměli možnost v úplnosti seznámit. Právě tato absence českých pramenů dala autorce podnět k tomu, aby se oběma alchymisty zabývala v seminární práci na pražské filozofické fakultě a nyní ji - v rozšířené a doplněné podobě - vydala knižně.

Kniha se věnuje oběma středověkým alchymistům skutečně podrobně - zejména pokud jde o jejich životní osudy i jejich vztah k českému království v době přítele a ochránce šarlatánů a podivných existencí Rudolfa II. Z hlediska historika jde o dílo velmi fundované. Petra Chourová prostudovala úctyhodné množství literatury a podává snad nejucelenější obraz životních osudů Deea a Kelleyho. Snaží se zaplnit i bílá neprobádaná místa případně vzájemně konfrontovat některá sporná či dnes už těžko doložená tvrzení. Vedle známých skutečností - např. Deeovy víry v anděly a jejich "našeptávání" či dramatických osudů Kelleyho pohybujícího se tu na výsluní slávy tu ve vězení a na útěcích z Křivoklátu či Hněvína se dozvíme i méně známé skutečnosti. Ocenit je to nutno především u Johna Deea, zjevně erudovanějšího ze zmíněné dvojice, který však není u nás tolik znám. Možná i proto, že za ním nejdou legendy jako třeba ta, že Kelley musel nosit dlouhé vlasy aby zakryl uřezané uši a podobně.

V osmnácti kapitolách bude čtenář putovat s Johnem Deem a Edwardem Kelleym z alžbětínské Anglie do Prahy, na třeboňský zámek, ale i do Ruska a Polska. Dojde i na ukázky z literárních pokusů Edwarda Kelleyho a z Deníků Johna Deea, dozvíte se i o jejich potomcích. Ale ta základní otázka, kterou si klade titul knihy - alchymisté nebo šarlatáni (všimněte si, že v titulu knihy není otazník) je zřejmě nerozluštitelná. Alchymisté ano, ale jak úspěšní? Šarlatáni? U Kelleyho zcela pravděpodobně ano, u Johna Dea je otazník. Zajímavé osudy, zjevné stopy v dějinách, ale jejich přínos?

Tady je asi těžké dávat jednoznačné odpovědi a asi to není v silách jednoho autora. Petra Chourová má velkou zásluhu na pečlivém sesbírání a prostudování biografického materiálu, v němž dovedla logicky propojit vlastními úvahami bílá místa osudů. Milovník tajemna se však bude pídit i po dosud neznámých informacích o alchymii a o přínosu obou pánů alchymistů této předvědecké disciplíně. Autorka v úvodu říká, že se vydává po stopách alchymie, ale nepůjde do podrobností - ty ponechgává zasvěcenějším. Přesto do knihy zahrnula i kapitolu ALCHYMISTICKÁ MÚZA v níž shrnuje známé a všeobecně dostupné informace. Nepodporuje mýtus, že alchymista byl jen fanatický hledač kamene mudrců, věčného života a přeměny kovů na zlato, je si vědoma, že alchymistovi jde o mystickou proměnu vlastní osobnosti. Chtít od ní více je zjevně nad lidské síly - však také dodnes není úsilí alchymistů spolehlivě vysvětleno. Možná však stálo za to v knize zmínit i skutečnost, na niž poukázal např. zesnulý Ludvík Souček, že alchymisté existují a pracují i v dnešním světě a že k rozšifrování alchymistických jinotajů ještě nemáme (či nesmíme mít) klíč.

Knihu je třeba zařadit mezi odborné publikace nikoli mezi oddechovou četbu. Přináší mnoho cenných poznatků jak pro historiky tak i pro zasvěcené čtenáře. Je psána čtivým jazykem, nehýří přemírou cizích slov a odborných výrazů a text je mnohde odlehčen vtipnými komentáři či poznámkami. Ke čtenáři se dostane i spousta detailů a zajímavostí včetně různých výkladů sporných momentů životních osudů obou alchymistů. Knihu pak doplňují zajímavé přílohy a podrobný poznámkový aparát (jen škoda, že poznámky nejsou uváděny pod čarou na konci stránky, ale souhrnně až v závěru knihy - to je ale zlo většiny dnešních vydavatelů). Jinak lze nakladatelství LIBRI za vydání i úpravu knihy jen poděkovat.
Foto: commons.wikimedia.org
**************************************
Petra Chourová: ALCHYMISTÉ NEBO ŠARLATÁNI - John Dee a Edward Kelley
Nakladatelství LIBRI, s.r.o. Praha roku 2010.

John Dee

Edward Kelley


18.05.2011 - Stanislav Polauf