Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Šokující čísla: 8 % teenagerů zveřeňuje vlastní sexuální materiályÚvodník: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zveřejnilo výsledky výzkumu pronikání sextingu do chování českých teenagerů. Cílem bylo zjistit, kolik českých dětí sdílí své vlastní sexuální materiály prostřednictvím mobilních telefonů či internetu a co je k tomuto konání motivuje.

Článek: Téměř 75 % respondentů si uvědomuje, že je sexting rizikový a riskantní, ale stále zůstává velké procento těch, kteří se zveřejňováním svých sexuálních materiálů na internetu vystavují velkému nebezpečí. Do výzkumu se zapojilo celkem 9353 respondentů ve věku 11 – 17 let (1). Zastoupeny byly všechny kraje České republiky.

Vlastní sexuální materiály (na kterých jsou částečně svlečení nebo úplně nazí) umístilo v roce 2011 na internet 8,25 % teenagerů (např. do profilu v rámci sociální sítě či do databáze digitálního úložiště fotografií), přičemž 57,71 % tvořili chlapci a 42,49 % dívky. Sexuálně laděné materiály sdílí s okolím častěji děti starší 15 let (66,99%), a to 2x více než děti mladší 15 let (33,01 %).
9,7% respondentů se přiznalo, že poslali vlastní sexuálně laděné materiály jiným osobám (např. příteli, přítelkyni, kamarádovi, partnerovi, atd.) Přičemž častěji odesílaly tyto materiály dívky (54,37 %) než chlapci (45,63 %). Sexuálně sugestivní materiály odesílají jiným lidem děti starší 15 let (73,03 %), téměř 3x více než respondenti mladší 15 let (26,97 %).

Výzkum sledoval také motivace pro realizaci sextingu. Znepokojujícím zjištěním je skutečnost, že sexting je nejčastěji realizován „z nudy“. Mezi další motivace pak patří navázání intimního kontaktu s jiným pohlavím, vyvolání vzrušení u „adresátů“ nebo jsou materiály zveřejňovány jako forma sebeprezentace. V méně případech pak sexting vznikl jako dílo okamžiku a intimní materiály neměly být zveřejněny.
Výsledky výzkumu dokazují, že sexting je v populaci českých teenagerů rozšířen, nicméně zatím nedošlo k jeho masovému rozmachu (2). Přesto existuje i v českém prostředí celá řada případů sextingu, kde byla do vyšetřování vzhledem k trestněprávní povaze zapojena policie (3). Případy sebevražd způsobených sextingem se v českém prostředí téměř neobjevují, zdokumentován je aktuálně 1 případ sebevraždy dítěte, kde byla prokázána přímá souvislost se sextingem. V zahraničí již takových kauz nalezneme více (viz. případ Jessie Logan, Hope Witsell aj. - podrobnosti o případech na www.sexting.cz)


Sexting = elektronické šíření textových zpráv, vlastních fotografií či vlastního videa se sexuálním obsahem, ke kterému dochází v prostředí virtuálních elektronických médií – zejména internetu. Mezi platformy, které umožňují šíření těchto materiálů, patří v dnešní době zejména sociální sítě – Facebook, MySpace, Libimseti.cz nebo digitální úložiště fotografií Rajče.net.     


Vzhledem k závažnosti a nebezpečnosti tohoto fenoménu by měla hrát velkou úlohu cílená edukace a prevence. V českém prostředí nalezneme celou řadu projektů, které s úspěchem realizují nejrůznější preventivní přednášky, workshopy či osvětové kampaně (viz. www.e-bezpeci.cz, www.esynergie.cz, svou úlohu hrají také preventivní aktivity Policie ČR). Ze zahraničních kampaní zaměřených na sexting je velmi zdařilá videokampaň australského projektu TkinkUKnow (konkrétně videoklip Megan`s Story http://www.thinkuknow.org.au/site/megansstory.asp).


Doplňující informace:
(1)   Do výzkumu se zapojilo 9352 respondentů, 52,59 % vzorku tvořili chlapci, 47,41 % dívky. 58,8 % respondentů bylo ve věku 11-14 let, 41,2 % ve věku 15-17 let. Příprava výzkumu byla zahájena 1. 3. 2011. Sběr dat probíhal od 1. 11. 2011 do 31. 11. 2011. Vyhodnocení proběhlo v lednu – únoru 2012.
(2)   Výsledky je možno porovnat s výzkumem uskutečněným v roce 2010 – srovnání viz. http://www.e-bezpeci.cz/index.php/veda-a-vyzkum/418-sexting2012
(3)   Velice často si autoři a šiřitelé sextingu neuvědomují, že se dopouštějí trestněprávního jednání (&Síření pornografie šect; 191 TZ 40/2009, Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií šect; 192 TZ 40/2009, Zneužití dítěte k výrobě pornografie šect; 193 TZ 40/2009  aj.), neboť za materiály spadající do kategorie dětská pornografie mohou být považovány fotografie/videozáznamy osob mladších 18 let (nikoli 15, jak se mylně pubescenti a adolescenti domnívají).
   
Zdroj: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
ikonka: vi.sualize.us
10.04.2012 - redakce