Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Zajděte si na diplomanty AVU. Čas máte až do začátku srpna.Úvodník: Výstava čerstvých absolventů sedmnácti ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze je pravidelným, tradičním slavnostním zakončením akademického roku a studia tentokrát 56 studentů.

Článek: Absolventi ateliérů malby, kresby, grafiky, sochařství, restaurátorských škol, architektury, konceptuální, monumentální a intermediální tvorby představují svými díly velmi pestrou instalaci, kterou letos kurátorsky uspořádal prof. Jan Hendrych, vedoucí pedagog Ateliéru figurálního sochařství a medaile AVU.
 
Diplomantská výstava se uskuteční do 1. srpna 2012 v Malé dvoraně a 5. patře Veletržního paláce Národní galerie v Praze (Dukelských hrdinů 47, Praha 7).
  
Doprovodný program při výstavě DIPLOMANTI AVU 2012:
 
10. 7. v 16:30 komentovaná prohlídka výstavou vedoucím ateliéru Intermédiální tvorby III Tomášem Vaňkem a studenty
           Inscenace č. II Aleše Čermáka z knihy Pes nadbíhá kličkujícímu zajíci

17. 7. v 16:00 komentovaná prohlídka výstavou prof. Jitkou Svobodovou a studenty
          Performance Jaroslava Hrdličky Kyklos Galaktikos: Ruveermogo

31. 7. v 16:30 komentovaná prohlídka výstavou asistentem ateliéru Intermédiální tvorby II Pavlem Humhalem a studenty
           Pro Foro Interno I., performance Lenky Jirkové, Marie Larroa, hudba: Veronika Kaurová
           Inscenace č. III Aleše Čermáka
 
 
K výstavě byl vydán souhrnný barevný katalog.
 
Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10.00-18.00 hod.
 
Akademie výtvarných umění v Praze je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Uskutečňuje magisterské a doktorské programy v oblasti výtvarného umění, nových médií, restaurování výtvarných děl a architektury a v souvislosti s tím i vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost. V kontextu domácím i zahraničním plní roli významné kulturní instituce, garantuje rozvoj vybraných oborů a podílí se na celoživotním vzdělávání a civilizačním rozvoji. Jako elitní a výběrová škola, poskytuje mimořádně talentovaným jedincům podmínky pro jejich tvůrčí rozvoj. Vedle umělecké tvůrčí činnosti, realizované převážně formou individuální ateliérové výuky, rozvíjí paralelně i teoretickou reflexi umělecké tvorby v kontaktu s aktuálními dobovými trendy. Snaží se přitom zahrnout veškeré spektrum dnešních uměleckých aktivit a umožnit svým posluchačům hledat sama sebe uvnitř prostupné struktury školy, mezi jednotlivými ateliéry, obory a osobnostmi. Akademie výtvarných umění v Praze rozvíjí otevřenou, pluralitní a flexibilní vnitřní strukturu a opírá se přitom o principy nezávislosti a tvůrčí svobody, zakotvené v samosprávě Akademické obce.
Vedoucí pedagogové a jednotlivé školy AVU: Malířská škola I Jiřího Sopka (5 absolventů), Malířská škola II Vladimíra Skrepla (5 absolventi), Malířská škola III Michaela Rittsteina (5 absolventů), &Skola klasických malířských technik Zdeňka Berana (3 absolventi), &Skola kresby Jiřího Petrboka (2 absolventi), &Skola grafiky I Jiřího Lindovského (1 absolventka), &Skola grafiky II Vladimíra Kokolii (4 absolventi), &Skola sochy I Jaroslava Róny (1 absolventka), &Skola sochy II Jindřicha Zeithammla (3 absolventi), &Skola figurálního sochařství a medaile Jana Hendrycha (6 absolventů), &Skola intermedií I Milana Knížáka (2 absolventi), &Skola intermedií II Jiřího Příhody (7 absolventi), &Skola intermédií Tomáše Vaňka (3 absolventi), &Skola nových médií I Markuse Huemera (1 absolvent), &Skola restaurování uměleckých děl sochařských Petra Siegla (2 absolventi), &Skola restaurování děl malířských a dřevěných polychromovaných technik Karla Strettiho (1 absolvent), &Skola architektury Emila Přikryla (4 absolventi).
 
Zdroj:
Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, Praha 7
www.avu.cz


12.07.2012 - redakce