Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Bojíte se už teď přijímaček?Úvodník: Nakladatelství Fragment představuje svůj nový projekt – portál Tesťák.cz! Všem, kteří se hlásí na osmiletá gymnázia, nabízí Tesťák.cz pomocnou ruku při přípravě na přijímací zkoušky. Testy, rady, cvičení a nejen to – každý týden nové testy a navíc možnost srovnání s ostatními uživateli. S Tesťákem máte přijímačky v kapse.

Článek: Nový projekt Tesťák.cz je testovací on-line aplikace, která umožní připravit se na různé druhy zkoušek. Od října budou postupně zveřejňovány testy pro přípravu žáků 5. tříd Z&S na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Páťáci si tak mohou nanečisto vyzkoušet, jak by obstáli v českém jazyce, matematice a všeobecném přehledu.
 
Při zpracování testů byly zohledněny především požadavky při přijímacích zkouškách. Jednotlivé testy slouží nejen k prověření znalostí a dovedností, ale také k odbourání trémy, protože jsou podobné těm, se kterými se uchazeči setkají u přijímaček. Vyhodnocení jednoduše ukáže na to, čemu je třeba se ještě věnovat a jak si páťák stojí ve srovnání s ostatními studenty.
 
V pravidelných intervalech se budou na webu objevovat nové testy. Při opakované přípravě může student díky evidování výsledků sledovat své postupné zlepšení.
 
Od prosince se budou moci s Tesťákem připravovat na přijímací zkoušky také středoškoláci, kteří se chystají na vysokou školu.

TESŤÁK.cz
 
šect;         Testy zpracované na základě požadavků u zkoušek
šect;         Možnost srovnání s ostatními uživateli
šect;         Snadné ovládání a neomezený přístup k výsledkům
šect;         Každý týden nové testy
šect;         Ukázky testů zdarma
 
 
 
 
 
 
Více informací a ukázky testů na www.testak.cz!
 
 
 


10.11.2012 - redakce