Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - 155 let záchranky: Podívejte se, jakým prošla vývojemÚvodník: 155 je nejenom výročí vzniku organizace, která za dobu svojí existence zachránila desetitisíce životů, je to i telefonní číslo, na které zavoláme vždy, když potřebujeme pomoc. Výstava v Galerii Harfa přiblíží nejdůležitější milníky vzniku a působení Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, ukáže řadu historických i současných fotografií a nejrůznější exponáty včetně zdravotnického vybavení.

Článek:
Výstava potrvá do 14. února 2013. Vstup je zdarma a otvírací doba kopíruje otvírací dobu nákupního centra Galerie Harfa.
Počátky profesionální péče o nemocné sahají až na konec 18. století, kdy byla v Praze u příležitosti korunovační slavnosti Františka II. v roce 1792 zřízena mobilní stanoviště lékařů, ranhojičů a porodních bab. O šest let později byla založena první záchranná služba s názvem Humanitní společnost pro záchranu zdánlivě mrtvých a v náhlé nebezpečí smrti se ocitnuvších. V roce 1857 byl ustaven na základě doporučení barona Päumanna, tehdejšího ředitele c. k. Policie pražské, Pražský dobrovolný sbor ochranný. Ten čítal 36 dobrovolníků nejrůznějších profesí, ale pouze 3 z nich byli zdravotníci. Stanovy Sboru popisovaly, ve kterých případech jeho členové zasáhnou. Kromě pomoci při úrazech a nehodách to byly zejména požáry, povodně, ale stanovy počítaly i s pomocí v případě války.

Účinná pomoc zraněným, kterou Sbor potvrdil při řadě úspěšných záchranných akcí, mu zajistila obrovský věhlas. To vedlo k zájmu založit si podobné organizace i v jiných městech rakouského mocnářství, například v Opavě, Olomouci, Lvově a mnoha dalších. V průběhu let se Sbor několikrát stěhoval. První oficiální sídlo měli záchranáři v roce 1890 v dolní části Václavského náměstí, krátce poté, v roce 1891, se stěhovali do Spálené ulice, pak do Havlíčkovy ulice a v roce 1911 do staré mincovny na Staroměstském náměstí. Při bombardování v květnu 1945 byla tato budova zničena a záchranáři se opět stěhovali, tentokrát do prostor v ulici Dukelských hrdinů, kde působí jedno ze stanovišť Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy dodnes. Toto místo je známé i z televizního seriálu Sanitka, který ukazoval těžkou práci záchranářů a peripetie záchranné služby v její novodobé historii.

19. prosince 1949 se ze Sboru stává Záchranná služba Praha a spadá pod správu Ústředního národního výboru Prahy. V průběhu let se záchranná služba vyvinula v samostatnou profesionálně odbornou organizaci, která po určitou dobu dokonce disponovala vlastním lůžkovým resuscitačním oddělením v nemocnici Na Strahově.

Rok 1987 byl pro pražskou záchranku přelomový hned ze dvou důvodů. Na ruzyňském letišti byl zahájen provoz prvního stanoviště letecké záchranné služby v tehdejším Československu. V témže roce byl také zahájen provoz záchranné služby systémem tzv. rendez-vous, kdy lékař vyráží na místo nehody rychlým osobním vozem a pomalejší a často vzdálenější sanitka přijíždí v případě potřeby za ním.

V roce 1999 dochází po několika desítkách let ke stěhování z budovy v ulici Dukelských hrdinů do nových prostor v Korunní ulici na Vinohradech, kde se rovněž nachází nový moderní dispečink, díky kterému je potřebná pomoc vyslána ještě efektivněji, než tomu bylo dříve.

„Věřím, že historie a zajímavé exponáty návštěvníky výstavy zaujmou a že ocení náročnou práci těch, kteří den co den zachraňují lidské životy. Na konec ledna připravujeme ještě praktickou ukázku toho, jak může každý z nás přispět k záchraně lidského života,“ říká Martina Tlustá, marketingová koordinátorka Galerie Harfa.
  


Zdroj: www.galerieharfa.cz

Ikonka: wikipedia


21.01.2013 - redakce