Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Životy Evy L.Úvodník: Klademe květiny na místě, z kterého odjížděli, protože nemají hroby. Jejich hrobem je naše paměť, řekl Arnošt Lustig. Lidí s takovou „pamětí“ bohužel ubývá. Eva Erbenová je jednou z nich, v 82 letech se rozhodla otevřeně bilancovat svůj dosavadní život.

Článek:
Její kniha Životy Evy L., kterou vydává Nakladatelství Franze Kafky, je přímou výpovědí o traumatu holokaustu, cenným autentickým svědectvím, ale také psychologickou sondou do duše ženy, kterou zasáhly dějiny 20. století.

Eva Erbenová se narodila v roce 1930 v Děčíně, o šest let později se s rodiči přestěhovala do Prahy. Roku 1941 byla deportována do Terezína a v roce 1944 do Osvětimi. Na sklonku války se jí podařilo utéct z pochodu smrti a ve vesničce Postřekov se jí ujala rodina Jahnova, která ji vrátila zpět do života. Krátce po absolvování ošetřovatelské školy v Praze odjela v srpnu 1948 s manželem do Paříže a poté v roce 1949 do Izraele, kde žije dodnes v Aškelonu. Vychovala dceru a dva syny. Její životní osud se stal tématem několika knih, vydaných v Izraeli i zahraničí, a dočkal se také filmového zpracování. Manželé Erbenovi byli blízcí přátelé Arnošta Lustiga. Právě on zprostředkoval setkání Evy Erbenové s Markétou Malisovou, ředitelkou Centra a Nakladatelství Franze Kafky, která se stala spoluautorkou knihy Životy Evy L.

Vyprávění začíná dětstvím. Tím zářivým, radostným a vše obklopujícím světem našich předškolních let, kdy nám navěky zůstávají vryty do paměti zcela obyčejné situace a lidé a věci. Svět dívenky z židovské rodiny, kde se slavila chanuka i Vánoce, na Velikonoce se barvila vajíčka a na pesach jedly macesy. Svět, kdy žijeme v bezpečí svých rodičů a rodiny, ať se kolem děje cokoliv. Než vás odtrhnou a než vám máma zemře v náručí. Příběh pomalu se roztáčející do děsivého pekla, které je ale podáno s jistým odstupem a za stěnou, jako by ho spisovatelka ani nebyla účastna. Několika větami popíše scény, o kterých přemýšlíte měsíce. Tak to je příběh Evy Levitové, Králové Jahnové, a Erbenové, který končí v roce 1970 narozením třetího dítěte a současnou bilancí života,“ rekapituluje Markéta Malisová.

Životy Evy L. není jen knihou, při jejíž četbě se tají dech, ale také jedinečným materiálem pro edukativní účely. Nakladatelství Franze Kafky proto připravuje cyklus besed ve školách s cílem zprostředkovat mladým lidem pohled na události druhé světové války očima přímého účastníka a také literární večery pro veřejnost s možností seznámit se s knihou a osobně setkat s autorkou.  Paní Eva Erbenová se zúčastní také slavnostního křtu knihy, který se uskuteční 27. února.
 

Nakladatelství Franze Kafky

Nakladatelství Franze Kafky je součástí Centra Franze Kafky. I když se orientuje na vydávání děl autorů tzv. pražské německé literatury a sekundární literatury k tomuto tématu, jak odborné tak beletristické, nevyhýbá se ani vydávání jiných titulů, které bezprostředně souvisejí s činností Společnosti Franze Kafky. Na všech vydávaných publikacích se podílejí přední čeští odborníci, literární vědci, překladatelé, typografové a výtvarníci. Od svého založení v roce 1990 nakladatelství vydalo přes 110 titulů včetně unikátních profilových edicí Dílo Franze Kafky, Spisy Karla Poláčka a esejistická řady Člověk v zrcadle. Knihy z produkce nakladatelství Franze Kafky získaly třikrát cenu Nejkrásnější česká kniha roku.

 
Nakladatelství Franze Kafky
Široká 14
110 00 Praha 1
http://www.franzkafka-soc.cz/nakladatelstvi/


17.02.2013 - redakce