Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Jak dopadl 26. festival českých filmů v Plzni?Úvodník: Minulý týden se v Plzni uskutečnil 26. festival českých filmů. Ceny jsou rozdány, kdo je získal?

Článek:
V průběhu sedmi dnů bylo ve 141 projekcích uvedeno 167 filmů ve dvanácti tématických sekcích. 

Do soutěží byly přihlášeny tyto filmy:
SOUTĚŽ CELOVEČERNÍCH FILMŮ:

 

NOVÉ ČESKÉ CELOVEČERNÍ HRANÉ A ANIMOVANÉ FILMY

 

 
MIMO SOUTĚŽ:
 
 
 
FIMOVÝ BESTSELLER 2012:
 
 

-· SOUTĚŽ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

 
NOVÉ ČESKÉ DOKUMENTY

 

 
MIMO SOUTĚŽ:
 
  
 
Poroty a ceny
· Mezinárodní porota soutěže celovečerních filmů:
Předseda poroty:
Rick McCallum (USA), producent
 
Členové poroty:
Zuzana Mistríková (Slovensko), konzultantka a producentka
Christian Schwochow (Německo), režisér
Zornitsa Sophia (Bulharsko), režisérka
Radim Špaček (Česká republika), režisér
 
 
 
Mezinárodní porota soutěže celovečerních filmů
rozhodla udělit hlavní statutární cenu festivalu
Zlatého ledňáčka
v kategorii nejlepší celovečerní film:
filmu MŮJ PES KILLER
režisérky Miry Fornay
 
 
ODŮVODNĚNÍ VERDIKTU POROTY
 
Dospěli jsme k jednohlasnému rozhodnutí: všichni jsme se nadšeně shodli, že film Můj pes Killer představuje tu nejlepší čistou filmařinu, jakou si dokážeme představit. Je to přímý, odvážný a ohromujícím způsobem silný film, který přináší osvětlující pohled na netoleranci velmi lidským způsobem a hluboce nás zasáhl. Toho dosahuje hlavně pomocí obrazu a zvuku, což je základní jazyk filmu. Herecké výkony jsou tak skutečné a vypjaté, že máte pocit, jakoby postavy měly každou chvíli explodovat přímo před Vašima očima.
 
Dvě slova, která nejlépe vystihují náš dojem z tohoto obdivuhodného filmu jsou: SAKRA DOBREJ!)
 
· Mezinárodní porota soutěže dokumentárních filmů:
 
Předseda poroty:
Hans-Erich Viet (Německo), režisér a producent
 
Členové poroty:
Christine Hille (Německo), vedoucí DOK Industry
Eliška Kaplicky Fuchsová (Česká republika), producentka
 
Mezinárodní porota soutěže dokumentárních filmů
rozhodla udělit hlavní statutární cenu festivalu
Zlatého ledňáčka
v kategorii nejlepší dokumentární film:
filmu Věra 68
režisérky Olgy Sommerové
 
 
ODŮVODNĚNÍ VERDIKTU POROTY
 
Film Věra 68 je něčím víc než pouhým portrétem světově proslulé gymnastky Věry Čáslavské; je to památník dějin české společnosti uplynulých 60 let. Porota uděluje cenu tomuto dojemnému a laskavému snímku za promyšlené prolínání archivního materiálu, osobních vzpomínek a politických událostí. (Zdá se, že vztah mezi autorkou a protagonistkou jejího filmu je plný nevšední úcty a srdečnosti.)
 
A ještě vzkaz pro Věru: Pokračujte ve svých aktivitách a neztrácejte odvahu. Ta je potřebná v každém politickém systému.
 
 
 
 
 
Mezinárodní porota soutěže dokumentárních filmů
rozhodla udělit Zvláštní ocenění
filmu Otázky pana Lásky
režisérky Dagmar Smržové
 
ODŮVODNĚNÍ VERDIKTU POROTY
 
Porota uděluje zvláštní ocenění filmu Otázky pana Lásky režisérky Dagmar Smržové za úžasný portrét Jiřího Lásky a jeho rodiny. Na porotu učinily velký dojem zejména hluboce lidský humor a láska, jejichž prostřednictvím autorka zachycuje rodinu pana Lásky. (Nutno ocenit odvahu, které je zapotřebí k natočení filmu v atmosféře oscilující mezi životem a smrtí.) Režisérka nám poskytuje důvěrný vhled do života rodiny svého hrdiny. Velký dík za tento úžasný film!
 
Mezinárodní porota soutěže dokumentárních filmů
spolu s Nadací Dagmar a Václava Táborských dále udělila
Cenu Václava Táborského za nejlepší dokument autora/autorky do 35 let
filmu: Český žurnál – život a smrt v Tanvaldu
režisérů Víta Klusáka (a Filipa Remundy)
 
ODŮVODNĚNÍ VERDIKTU POROTY
 
(Společně se svým kolegou Filipem Remundou vytvořil jedinečnou metodu filmové tvorby spočívající v úzké vzájemné spolupráci. A jak vidíme ve filmu, ani pro ně samotné nebývá tato součinnost vždy zcela snadná…)
Pro vyhraněnou filmařskou osobnost představuje takto úzká spolupráce s jiným vyhraněným filmařem velkou výzvu. Porota by ráda prostřednictvím této ceny vyjádřila nad touto skutečností svůj obdiv.
 
Mezinárodní porota soutěže dokumentárních filmů
spolu s Nadací Dagmar a Václava Táborských dále udělila
Cenu Dagmar Táborské za nejoriginálnější dokument autorky do 35 let
filmu: Největší přání režisérky Olgy Špátové
 
ODŮVODNĚNÍ VERDIKTU POROTY
 
Porota udělila cenu za výrazně optimisticky laděný obraz současné české společnosti a důmyslný výběr protagonistů, stejně jako za citlivé prolínání s archivními záběry z předchozích filmů autorčina otce. Porota bude v budoucnosti se zájmem sledovat režisérčiny samostatné projekty.
 
 
 


 
filmu:
DONT STOP režiséra Richarda Řeřichy
 
ODŮVODNĚNÍ VERDIKTU POROTY
 
Vítězný snímek DONT STOP nás zaujal svým punkovým étosem, autentičností, buřičstvím i nostalgií po opuštěných ideálech. I když se odehrává v roce 1983, jeho témata a výpověď fungují stále. Punk’s not dead! Jen na to občas zapomínáme.
 
· Studentská porota soutěže dokumentárních filmů se rozhodla udělit Studentskou cenu
 
dokumentu:
Otázky pana Lásky režisérky Dagmar Smržové
 
 
ODŮVODNĚNÍ VERDIKTU POROTY
 
Autorka dokumentu výborným způsobem zachytila naléhavé a opomíjené téma a upozornila na možnosti člověka se schizofrenií fungovat ve společnosti za pomoci rodiny a díky vlastnímu unikátnímu přístupu k životu. Dokument je současně i poselstvím, že psychiatrické léčebny nemusejí být jediným řešením. Gradující příběh a všetečné otázky Pana Lásky nutí k opravdovému zamyšlení a optimismu zároveň.

· Na základě hlasování návštěvníků festivalu
získal Diváckou cenu za nejlepší film
 
film:
Ve stínu režiséra Davida Ondříčka
· Na základě internetového hlasování na www.festivalfinale.cz
 
získal CENu za nejlepší HEReCký výkon:
Adam Mihál
za roli ve filmu Můj pes Killer
· Výroční cenu AČFK za rok 2013
pro nejlepší celovečerní film

 
získal film:
Ve stínu režiséra Davida Ondříčka
· Výroční cenu AČFK za rok 2013
pro nejlepší dokument

 
získal film:
Láska v hrobě režiséra Davida Vondráčka

Zdroj:ArtsMarketing.CZ


02.05.2013 - redakce