Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - PŘEKLADATELSKÝ OŘÍŠEK aneb Čeština v různých podobáchÚvodník: Že čeština je jazyk bohatý a vtipný o tom nás dostatečně přesvědčuje naše literatura a její autoři. Že ale s češtinou dovedou pracovat i naši krajané za mořem, je hodno obdivu. Dovolujeme si pro pobavení čtenářů Rozhledny webmagazinu převzít následující Překladatelský oříšek, který vyšel v československém čtrnáctideníku SATELLITE v kanadském Torontu. Přetiskujeme s laskavým svolením šéfredaktora pana Aleše Březiny (viz foto), který se pravidelně účastní Festivalu českého filmu FINÁLE v Plzni.

Článek:  PŘEKLADATELSKÝ OŘÍ&SEK
 
Česky:
Skákal pes přes oves,
přes zelenou louku.
&Sel za ním myslivec,
péro na klobouku.
Pejsku náš, co děláš,
žes´tak vesel stále?
Nevím sám, řek´bych vám,
hop a skákal dále…
Valach:
Skáče hafík cez obilé,
cez zelenú pastvinku.
Išél za ním strílač mile,
na klobúku mrcinku.
Hafe víš, co robíš,
že sa řehceš fčilkáj?
Nevím sám, vykuadám,
hop, skočil jak pilka ...
*******
Pražák:
Skákal pééés přes ovééés,
přes zelenou loukúúú.
&Sel za ním myslivéééc,
pééro na kloboukúúú.
Pééjsku náááš, co děláááš,
žes tak vesél stáálééé?
Nevím sáám, řek´bych vááám,
hóóp a skákááál dááále…
*********
Brňák:
Bere čokl glajze grýňo,
hópe lúpink přes kajzec.
Za ním kópe plótve rýnó,
plotňák jégr na Oltec.
Co se pecní, těžké lochec,
kvaltuj fligny, haltni vály.
Žádné ánunk, čokl borec,
migne cemrem a de pali…
*********
Ostravák:
Skače čuba přes obile,
šibko hupe přes luku.
Za ňu chachar v kamizole
fajne brko v klobuku.
Jak se vališ, co se chlameš,
co sa ščuřiš jako cyp?
Prd ti řeknu, take zname
a zas valil do kajsik…
*********
Dement:
Hopy haf haf přes chramst šumi,
přes travyčka mňami mňam.
Pán I flinta naňho čumi,
sako z husi v čapce mam.
Hafík haf, co práca fuj,
že smých tlama široká.
Slovo já však f tlamje hnuj,
hopy hop jak divočák…
*********
Hanák:
Skókal pések přes ovések,
přes zelenó lóko.
&Sel za ním meslivéc,
péro na klobóko
Pésko náš, co stvóřáš,
že sa lóhníš z čoňo?
Neřéš mja konópko,
valím rychlo, koňo…
 
 
Foto: radio.cz, mamalisa.com, computermedia.cz10.07.2013 - Stanislav Polauf