Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Vlastimil Vondruška: Msta písecké pannyÚvodník: Jednou z posledních knih, která Vlastimilu Vondruškovi v nakladatelství MOBA vyšla, je ta nesoucí název Msta písecké panny. Stává se tak už sedmnáctým dílem volné série Hříšní lidé Království českého, obsahující krimi příběhy z doby vlády krále Přemysla II. Otakara.

Článek:
Poněkud nad očekávání se tu stává hlavní postavou služebník královského prokurátora Oldřicha z Chlumu – panoš Ota. Vydává se naproti svému pánovi do Písku, kam se vrací král se svým doprovodem ze Štýrska.  Netrvá to dlouho a ve městě se začnou dít podivné věci; patří mezi ně vražda rybáře, ale také krádeže vzácných rodových šperků a ubodání několika šlechticů, jejichž těla byla navíc znetvořena.
Ota ze Zástřizlí se na příkaz abatyše Anežky dává do pátrání, ale zločinů stále přibývá. Místo aby pátrání spělo k úspěšnému konci a odhalení vraha, objevují se stále nové  důkazy, které vyšetřovatele přivádějí na falešnou stopu. Po svém příjezdu se případu ujímá Oldřich z Chlumu a společně se svými pomocníky – zmíněným Otou a velitelem Divišem odhaluje nečekanou pravdu.

Přestože vražda není nic pěkného, děj by byl příliš jednoduchý, kdyby ústřední trojice hrdinů pouze pátrala po dvou ztracených špercích a záhadném vrahovi. Do děje se proto zaplétá také mladá sklepnice z nepříliš slušného hostince. Zdá se, jako by chtěla vyšetřovatelům pomoci, ale co když je to jen pokus nalákat je do pasti? V téhle chvíli se iniciativy ujímá velitel Diviš  - práce mezi pobudy a spodinou  mu nedělá žádný problém, takže hravě zjistí, o co jejímu zaměstnavateli jde a jaké hříchy má na svědomí. Aspoň některé části případu začínají nabývat jasných obrysů…
O Vlastimilu Vondruškovi je známo, že dokáže dobu našich předků důvěryhodně popsat a vykreslit. Čtenář se z jeho románů dozví takové podrobnosti, jaké by mu nejedna odborná publikace s klidným svědomím zatajila. Některé nepatrné detaily sice autor kvůli srozumitelnosti neuvádí, přesto však i laik občas narazí na scény, které jsou vysoce nepravděpodobné. Dovolil by si například kuchařský mistr přikazovat šlechtici, aby mu pomohl oloupat jablka, pokud chce získat jeho svědectví? Takové případy jsou sice ve Vondruškových knihách spíše výjimkou, přesto se však občas najdou.
Ačkoli by se dalo říct, že za tak krátkou dobu, za jakou hrdinové případ vyřeší, se nemůže stát nic vážného, ohroženo je bezpečí nejen několika velmožů, ale jak Oldřich z Chlumu zjistí, také dcer krále a Anežky z Kueringu; především té mladší, Elišky. V tomto okamžiku závisí spíš na postavách, které dosud působily jako křoví, než na udatných rytířích a schopných vyšetřovatelích. Život Přemysloven je momentálně nejpřednější a skutečný vrah nemůže být potrestán jen na základě několika domněnek zakládajících se pouze na svědectví poddaných.
Spravedlnosti však musí být učiněno zadost…

Ukázka z knihy:
„Mám pro vás ještě tohle. Řekl bych, že je to váš plášť. Včera jste se vrátil bez něj, nedíval jsem se dovnitř, ale možná tam bude i zbytek vašeho oblečení. Přinesla to nějaká holka.“
„Jak se jmenuje? Kde bydlí?“
„Nevím, není z Písku. Neptal jsem se. Měl jsem spoustu práce, jsem na všechno sám.“
„Byla plavovlasá?“
„Ano, a nevypadala vůbec špatně,“ potvrdil šenkýř a přitom vrhl na Otu uznalý pohled. Pak se chvatně uklonil a rychle zmizel.
 
Vondruška, V.: Msta písecké panny
Brno: Moravská Bastei MOBA 2013

 


14.10.2013 - Lenka Martinková