Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Sheldon by měl radost!Úvodník: Kniha CYKLY ČASU Rogera Penrose je další z řady populárně naučných knih nakladatelství Dokořán. Její hlavní tématikou je jeden z kosmologických modelů, aneb jedna z teorií o vzniku a vývoji Vesmíru.

Článek:


Kniha je rozdělena na tři části. První popisuje velmi konkrétně a odborně existenci entropie, tedy chaosu, který přirozeně všude kolem nás panuje a v souladu s fyzikálními zákony se neustále zvětšuje. Autor popisuje platnost druhého termodynamického zákona na poměrně složitém modelu n-rozměrného fázového prostoru, jeho granulí a objemu těchto granulí.

V druhé části nalezneme důkladný rozbor Einsteinovy teorie relativity. Kapitola naráží na rozpor v popisu vzniku Velkého třesku a související entropie. Upozorňuje na to, že tato teorie nemůže být zcela správná a nabízí možnost teorie jiné, a to konformní cyklické kosmologie, jíž se podrobně věnuje ve třetí části. Druhá a třetí část už je však natolik odborná, že jí laik neporozumí, a to ani tehdy, má-li slušné základy fyziky.

Autor se natolik snažil o přesnost, až je z knihy spíš učebnice fyziky než populárně naučná publikace. V první kapitole ještě snaha o tuto cestu patrná je, od druhé části však autor stále více zabředává k odbornému výkladu a vzdaluje se od „pouhého“ přiblížení vědy laikovi. Pro masochisty a Sheldony přidal Roger Penrose ještě přílohu s matematickým aparátem, jenž doplňuje předchozí kapitoly a je určen především těm, kteří by si chtěli popis v předchozích kapitolách matematicky ověřit.

Jak je znát již z předchozího popisu, díky svému obsahu není kniha určena pro širokou veřejnost. Autor leckdy vychází z tak hlubokých čtenářových znalostí fyziky, že na to nestačí ani výborná znalost učiva střední školy. Zájemce o publikaci to tím bohužel zužuje na poměrně úzký výběr vysokoškoláků, odborníků a případných nadšenců. Pro průměrného čtenáře škoda. Pro fyziky určitě úlovek. Sheldon by měl radost! On je ale nejspíš také jediný, kdo by mohl na knihu napsat skutečně erudovanou recenzi...

 

Penrose Roger, Cykly času
Nakladatelství Argo a Dokořán, 2013


Foto obálky: www.argo.cz
 07.11.2013 - Renata Šindelářová