Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Velká kniha numerologieÚvodník:

Dvě bavorské autorky, Sabine Schieferle a Editha Wüst, stojí za vznikem Velké knihy numerologie, kterou vydalo nakladatelství Grada a která doplňuje řadu dalších zde vydaných publikací s podobnými tématy (Velký jmenný numerologický kalendář, Karma vztahů, Magie na každý den atd.). Článek:

Velká kniha numerologie nás velmi velmi důkladně seznamuje s magií čísel. Přestože numerologie se v posledních letech těší rostoucímu zájmu, nečekejte komerčně primitivní publikaci, ale spíš hluboce erudovaný výklad o zajímavé filosofii založené na symbolice čísel. Důkladným zpracováním autorky jednoznačně prokazují nejen hluboké znalosti numerologie, ale také velmi kladný vztah k číslům a jejich významům. Tato radost, snad dokonce až oslnění nad magií čísel, na nás tryská z celé knihy.

V samém počátku najdete část, která by se dala nazvat zasvěcením. Abyste pochopili právě zmíněnou symboliku a také důvody, proč vlastně byste se vůbec měli numerologií jako takovou zabývat, samotný úvod knihy se zaobírá našimi vnitřními pohnutkami. Autorky nám slibují dělat průvodce na naší cestě sebezpoznání tak, aby nás provázely takové pozitivní hodnoty jako je harmonie, štěstí či láska. Není nutné se na to dívat skepticky. Přestože vám autorky nemohou přivést partnera, tak jestliže budete vyrovnaní, budete nejen mít větší šanci na plnohodnotný vztah, ale také budete mnohem pravděpodněji schopní vnímat štěstí i bez partnera.

Pokud bych se měla zaměřit na nedostatky knihy, vzpomněla bych především na jedno pořekadlo plynoucí z nepřímé úměry: "někdy méně je více". Autorky své čtenáře doslova zahltí množstvím informací, ze kterých se jednomu až točí hlava. A tak přestože je kniha pečlivě uspořádána a seřazena, vzniká problém, jak se tím probrat a pochopit to. Např. v kapitole "Význam čísel", která se zabývá univerzálními zásadami, mi tak chybí vysvětlení, jak by čtenář mohl uvedené informace využít, jak by s nimi měl pracovat. Také mi tu chybí pojetí klasické numerologické mřížky a tedy i vysvětlení všech možných číselných linií (rovin).

Přes tyto drobné výtky je celkový dojem knihy na čtenáře kladný. Jedná se o zajímavé čtení s filosofickými vsuvkami, včetně citátů. Kniha čtenáře vede hrou s čísly tak, aby to bylo zábavné poznání. Inspirativní také mohou být výsledná doporučení vyplývající z ročních osobních čísel, jejichž výpočet je sice jednoduchý, ovšem n z každého popisu lze pochopit. S Velkou knihou numerologie lze zkrátka si jen hrát, nebo i filosovat, či dokonce meditovat. Záleží, do jak velké hloubky se s ní pustíte.Wüst Editha, Schiefeerle Sabine: Velká kniha numerologie
nakladatelství Grada, 1. vydání 2012

obálka: grada.cz

25.10.2014 - Renata Šindelářová