Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Sex nebo smartphone? Mladí lidé dají přednost spíše telefonuÚvodník: Až 70 procent Japonců by se raději na měsíc vzdalo sexu než svého smartphonu. Více jak polovina mladých lidí z generace Y po probuzení sáhne nejprve po svém telefonu. Ale nezaostává ani generace X. Její zástupci udělají totéž v 38 procentech. Vyplývá to ze zjištění studie Cisco Connected World Technology Report.

Článek:
Výsledky výzkumu ukazují, že současná mladá generace je závislá na moderních technologiích. Hlavní roli u nich hrají chytré telefony a internetové připojení. První věcí, kterou udělá po probuzení více jak polovina dotázaných z generace Y a 38 % zástupců generace X, je zkontrolování smartphonu. Stejně tak se každý pátý účastník studie bude v případě přepadení nebo krádeže starat na prvním místě o svůj telefon, ne o peněženku. Vyplývá to ze zjištění studie Cisco Connected World Technology Report. Té se zúčastnili respondenti z celkem 15 zemí světa ve věku 15 až 50 let.
 
Téměř polovina dotazovaných (42 procent) by raději přišla o čich než o připojení k internetu. Nad internetem ovšem vítězí chuť. Tu by nevyměnili, ani za připojení k internetu. Zástupci generace X i Y se shodují, že v dnešní době bývají dostupní 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Celkem 30 procent všech dotazovaných uvádí, že jsou dostupní jak na telefonu, tak na e-mailu současně. Samotné telefonování, pro které byl telefon původně určen, ustupuje do pozadí a volání dnes tvoří jen asi 25 procent z celkového času stráveného aktivitou na smartphonu. Cisco Connected World Technology Report také ukazuje, že většina zástupců generace X i Y již nepoužívá své smartphony primárně k telefonování.
 
„Dnešní smartphony zvládají mnohem více, než jen telefonovat. Staly se z nich univerzální nástroje, které máme navíc téměř nepřetržitě u sebe,“ vysvětluje Jan Račanský, specialista společnosti Cisco. „S pomocí svého mobilu dnes můžeme vyřešit velkou část svých pracovních úkolů – vyřizovat e-maily, editovat texty či tabulky, nebo se dokonce připojit k videokonferenci pomocí aplikace WebEx. Navíc nám smartphone umožňuje zůstat v kontaktu jak s kolegy, tak přáteli. Proto se ho neradi vzdáváme,“ vysvětluje dále Račanský.
 
Notebooky nejsou mrtvé

Obliba smartphonů má ale své limity. Respondenti si uvědomují, že tento trend sebou přináší i nebezpečí v podobě nesoustředěnosti při řízení motorových vozidel. K posílání e-mailů a psaní zpráv během řízení se přiznává necelá polovina dotázaných a dvě třetiny si během řízení vyřizují hovory. Stejně tak 40 procent zástupců generace Y přiznává, že jsou více soustředěni a jsou produktivnější v kancelářském prostředí. Proto mu dávají přednost, i když mají možnost pracovat z domova.
 
Zároveň výsledky výzkumu Cisco Connected World Technology Report naznačují, že uživatelé klasické notebooky ještě zcela neodepsali. Jejich dlouho predikovaná smrt se tak prozatím odkládá. Pokud by si totiž měli respondenti vybrat jedno zařízení pro práci i osobní použití, byl by to u většiny právě notebook. Zajímavá data přinesl výzkum z Číny a Indie, kde by si značná část lidí zvolila klasický stolní počítač. Stejnou možnost by zvolila i většina zástupců generace X v Německu. Výjimku tvoří Rusové, téměř třetina z nich by upřednostnila tablet
 
Respondenti se ale nechtějí omezovat jen n jedno zařízení. Více jak 40 procent respondentů z generace X i Y, stejně tak jako 60 procent personalistů, se totiž považuje za tzv. „supertaskera“. Člověka, který je schopen dělat úspěšně více věcí najednou. V této činnosti vynikají zejména lidé z generace Y, čtyři z deseti dotázaných jsou přesvědčeni, že jsou v multitaskingu lepší než jiné generace. Myslí si to o nich také 60 procent respondentů z generace X a 81 procent personalistů. Ti zastávají názor, že zástupci generace Y jsou schopni díky moderním technologiím plnit své úkoly rychleji než starší zaměstnanci. Respondenti z obou generací i personalisté se shodují na tom, že supertasking zvyšuje produktivitu jednotlivců i celé organizace.
 
Rostoucí počet používaných zařízení ovšem dostává do centra pozornosti otázku jejich bezpečného připojení do firemní sítě. Až čtyři z deseti personalistů potvrdili, že všichni zaměstnanci mohou připojovat svá zařízení do firemní sítě. Přesto stále existují společnosti, ve kterých je tato možnost výsadou jen vybraných jednotlivců (vedoucí pracovníci, IT). V zemích jako Německo, Japonsko a Francie nemá přibližně čtvrtina zaměstnanců vůbec povolen přístup k firemním datům z mobilních zařízení. Oproti tomu v Austrálii více jak polovina lidí používá v každodenním životě minimálně 10 zařízení.


Zdroj: Jan Lodl, Madison PA

Foto: susannahhartjones.blogspot.com


14.12.2014 - redakce