Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Jak psát reklamní textÚvodník:

Hned dva odborníci, Zdeněk Křížek a Ivan Crha, se zkušenostmi s tvorbou reklamních textů radí ve 4. aktualizovaném a doplněném vydání příručky Jak psát reklamní text. A znovu a znovu upozorňují textaře a copywritery, aby nezapomínali na hlavní a stále opomíjenou zásadu: hlavní roli tu hraje zákazník. Publikaci vydalo nakladatelství Grada Publishing.Článek:

Přestože výše zmíněné pravidlo všichni, kdo se o reklamní textařinu zajímá, znají, opravdu se na něj občas ve víru snahy o výsledek zapomíná. Člověk se poměrně snadno dostane do jistého kolotoče vlastních představ o efektivitě, originalitě, vtipu a zaměří se na ně. Jenomže i když všechny tyto prvky má tvůrčí činnosti při vytváření reklamního textu zohlednit, první a nejvýznamnější pořád zůstává hledisko koncového spotřebitele. Neustále je třeba mít to na paměti a rozhodně neškodí si to stále připomínat. Takže i v průběhu čtení knihy Jak psát reklamní text.

Kniha obsahuje jak teorii, tak praktické rady. Teorie se zaměřuje na marketing, charakter a účel reklamního textu, specifika různých typů reklam (např. audiovizuální) a textů, jako jsou reklamní letáky, inzeráty, slogany. Každý druh reklamního textu je něčím výjimečný a klade na textaře trošičku jiné nároky. Autoři upozorňují na tyto odlišnosti a analyzují je.

Praktická stránka knihy spočívá v konkrétních radách, jak si blíže specifikovat zákazníka či pojmenovat cílovou skupinu. Jaké prvky může textař využít k tomu, aby zaujal zákazníka. Jaké podmínky musí splňovat správně vytvořený název. A další obdobná doporučení. Na konci kapitol se nachází také různá cvičení, která podporují praktické vyznění knihy.

Příručka je logicky uspořádaná, přehledná a dostatečně odborná. Hlavní myšlenky jsou rozumně zvýrazněné, takže se v knize snadno orientuje a zároveň se dá i poměrně rychle prolistovat, pokud si chcete projít jen základní body. Domnívám se, že je to velmi dobře zpracovaná pomůcka pro začínající textaře a copywritery, což ostatně dokazuje i samotný fakt, že se jedná již o čtvrté aktualizované vydání. Zájem o literaturu tohoto druhu neustále roste, neboť copywriting se zabydluje již i v naší republice. Zároveň přestože se jedná o vydání již tři roky staré, je poplatné i dnes, neboť umělecké postupy na poli reklamy se zase tak rychle nemění.


Jak psát reklamní text, 4. aktualizované a doplněné vydání

Křížek Zdeněk, Ivan Crha
Grada, 2012
Obrázek obálky: grada.cz07.03.2015 - Renata Šindelářová