Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Cimrmani v NeratovicíchÚvodník: Dne 29.10.2001 zavítalo do Společenského domu v Neratovicích Divadlo Járy Cimrmana, aby v našich myslích oživilo pověst o rytířích z hory Blaníku ve stejnojmenné hře. Začátek představení stanovený na devatenáctou hodinu se poněkud pozdržel, neboť mnozí diváci v sále potkali své známé.

Článek: Ten se v tu chvíli podobal spíše včelímu úlu, lidé klevetili, ševelili a vytvořili tak vskutku domáckou atmosféru tolik rozdílnou od komisní podoby návštěvy některého z pražských divadel. Světla potemněla, lidé se utišili a představení mohlo začít.
Po úvodní přednášce, kdy se divákům dostalo poučení o nezapamatovatelnosti dat historických událostí, pan Svěrák seznámil obecenstvo s detailním průřezem horou z titulní role a vpravil nás tak volně do příběhu hry, která byla původně, jak jsme se dále dozvěděli, pro loutkové divadlo. Herci svedli na jevišti krátkou ukázku pro ilustraci v podání maňásků. Následovala přestávka, lidé korzovali v předsálí, vraceli se, usedli - až na pár jedinců zřejmě nevychovaných, kteří i přes trojí gong nezaujmuli svá místa. Poté již nastoupili herci živí a bavili publikum až do jednadvacáté hodiny, kdy se, po bouřlivém snad šestinásobném aplausu (hra měla zjevný úspěch), zaplněný sál během krátké chvilky vyprázdnil.
Na závěr lze říci jediné. Pozvání "Cimrmanů" do Neratovic bylo bezesporu příjemným oživením kulturního života města (nemluvě o ataku na naše bránice mnohdy druhý den od smíchu namožené), zvláště vzhledem ke skutečnosti, že v nedaleké Praze lze sehnat vstupenky jen velmi obtížně.

Ve hře vystoupili:
Rytíř Hynek z Michle, přednosta svatováclavské kanceláře - Bořivoj Penc
Rytíř Smil Flek z Nohavic, Kronikář - Jan Kašpar
Rytíř Veverka z Bítýšky, velitel lipanské druhé jízdní - Zdeněk Svěrák
Josef Bohuslav Chvojka, učitel dějepisu - Pavel Vondruška
Šlupka, zřízenec, čekatel na titul Rytíř Šlupka z děla, Jeskyňka - Genadij Rumlena


08.11.2001 - Jiří Kočí