Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Národní galerie představuje fragment sbírky dr. Artura FeldmannaÚvodník: Sbírka dr. Artura Feldmanna ve své době čítala stovky vzácných kreseb starých mistrů. Dnes sběratelovi potomci pátrají po dílech, jimž se staly osudné události související s druhou světovou válkou. Některé kresby se dostaly i do Národní galerie v Praze, která nyní vybraná díla Feldmannovy sbírky vystavuje ve Schwarzenberském paláci.


Článek: Dr. Artur Feldmann (1877–1941) byl brněnský právník a významný meziválečný brněnský sběratel staré kresby. Jeho sbírka obsahovala více než 700 starých kreseb od německých, italských, nizozemských nebo francouzských umělců z období od 15. do 18. století, výjimečně i z 19. století. V roce 1939 však vstoupily v Československu v platnost takzvané norimberské zákony, na jejichž základě docházelo k majetkovým křivdám na židovském obyvatelstvu. Rovněž dr. Feldmannovi byl majetek zabaven včetně velké části jeho sbírky.
 
Kresby se po válce ocitly v různých kolekcích, včetně několika významných světových muzeí, odkud byly navráceny zpět sběratelově rodině. Také Národní galerie v Praze v posledních letech Feldmannovým dědicům vrátila řadu významných kreseb. Z nich Feldmannovi potomci mnohé Národní galerii darovali, nebo alespoň dlouhodobě zapůjčili, některé byly galerií zakoupeny. Jsou mezi nimi díla významných umělců, jako byli Italové Paolo Farinato, následovník Antonia Canaleho zv. Canaletto, Perino del Vaga nebo Nizozemci Herman Saftleven nebo Jan Luyken.
 
Komorní výstava v grafickém kabinetu Schwarzenberského paláce, představující zlomek Feldmannovy sbírky, je výrazem úcty ke sběrateli a zároveň poděkováním za velkorysý dar. Část původní sbírky věnovali potomci i vídeňské Albertině, kde výstava aktuálně také probíhá.
 
---
 
Láska ke kresbám
Sbírka dr. Artura Feldmanna
Výstava je přístupná do 31. 1. 2016
Schwarzenberský palác: grafický kabinet
Kurátorka: Alena Volrábová
                                                                       

21.12.2015 - redakce