Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Jedinečná výstava Urbo Kune! Že nevíte, o co jde?Úvodník: Výstava URBO KUNE v Centru současného umění DOX představuje experimentální projekt studentů architektury, kteří vytvořili paralelní membránové město Urbo Kune. Modely rozparcelovaného utopického města reagují na výzvu, jak využít více než kilometr dlouhý zbraslavský kamenolom po skončení těžby. Součástí výstavy jsou i obrazy od Pavla Růta, inspirované tímto fiktivním městem.

Článek:

Město Urbo Kune (v esperantu „společné město“) je inspirováno myšlenkou „komponovaného urbanismu“ rakouského teoretika architektury Jana Tabora, do jehož projektu je zapojena řada umělců, teoretiků, filozofů, architektů a hudebníků. Město zde není navrhováno na základě regulací a typologie, nýbrž je komponováno na základě partitur podobně jako hudba.

 

Do projektu se zapojili studenti studenti FA ČVUT Praha z ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína a studenti V&SVU Bratislava z Virtuálního studia Petra Hájka a Víta Halady. Lom byl rozdělen do několika různě dlouhých koridorů o jednotné šířce 11 metrů. Studenti poté do jednotlivých „slotů“ navrhovali obytné čtvrti, vzdělávací a kulturní prostory, zahrady, obchodní centra, hřbitovy, ale také skokanský můstek, skatepark, pěstírnu konopí, pivovar nebo vězení.

 

Studentský model, který je nyní součástí výstavy v Centru DOX, byl vystaven mj. ve Vídni a Bratislavě, v příštím roce poputuje do Tokia. Návrh celého města je zdokumentován v katalogu, který je přístupný na webových stránkách www.membranecity.eu.

 

„Se studenty se v současnosti zabýváme konfliktem města s krajinou – klademe si otázku, jak definovat jejich hranici. Projekt membránového města hledá možnosti, jak revitalizovat krajinu zničenou průmyslem a jak zacelit její jizvy,” říká architekt a kurátor výstavy Petr Hájek.

 

Součástí výstavy v Centru DOX jsou také obrazy od malíře, grafika a ilustrátora Pavla Růta, inspirované tímto fiktivním městem. Rozměrná plátna jsou vystavena paralelně s rozloženým urbanistickým modelem.

 

„Architektura, literatura, urbanismus, výtvarné umění, film, pohybové divadlo, atd. se vzájemně ovlivňují a doplňují,“ vysvětluje Petr Hájek multioborovost projektu Urbo Kune.

Model utopického města inspiroval kromě série obrazů také vznik nového románu Miloše Urbana Urbo Kune, který vydalo letos v říjnu nakladatelství Argo. Utopické město se tak stalo inspirací pro román, román propůjčil náměty obrazům a obrazy se staly stimulem pro město.
 

Výstava je pro veřejnost otevřena v Centru současného umění DOX do 18. 1. 2016.

 

Zdroj: www.dox.cz30.12.2015 - Aneta Šimonková