Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Zkusíme to bez mámy?Úvodník: Že je to hračka? Pro někoho ano, pro jiného bezvýchodná situace. Nicméně tato situace jednou chtě – nechtě přijde.

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce”.
Tak zní název světového knižního bestselleru od autora Roberta Fulghuma, který v předmluvě své knihy říká:
Poznatky ze školky na nás budou vyskakovat bez ustání až do smrti. A nepochybně ve složitější podobě za použití cizích slov – narazíme na ně v přednáškách, encyklopediích, biblích, firemních řádech, u soudů, v kázáních a různých příručkách. Život nás pořád bude zkoušet, aby bylo jasné, jestli tomu, co jsme se naučili, také rozumíme.”


Článek:
Přijde – li rozhodnutí, že už nezůstanete se svým miláčkem doma, nastává pro vás velký den. Půjdete poprvé do školky. Vaše dítě pozná nové kamarády, naučí se básničky, hry a možná na vás bude trošku méně závislé.

Mateřská škola hraje v životě člověka podstatnou roli. Přechod z domácího prostředí do cizího kolektivu je pro každé dítě obrovskou změnou a správným výběrem mateřské školy můžete ovlivnit, zda půjde o změnu pozitivní nebo negativní. Pokud tedy máte jako rodič na výběr, měli byste popřemýšlet, jaký typ školky bude vám i vašemu dítěti nejvíc vyhovovat.

Ať už vybíráte školku podle jakýchkoli kritérií, (místo, cena, vzdělávací program, prostředí, personál, struktura tříd, mějte vždy na paměti, že to děláte pro své dítě.

Ředitelka a maminka čtyř dětí Lucka z mateřského centra Klárka doporučuje začít s dítětem navštěvovat školičku ze začátku jen na pár hodin, a postupně odloučení od rodičů prodlužovat. „Svou práci děláme nejspíš dobře, dětem se od nás kolikrát nechce vůbec domu.“

Zabavme děti

Školka v dětech rozvíjí měkké dovednosti a cíleně je připravuje na další vzdělávaní. Snaží se podpořit zejména kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte.
Nabízí mnoho aktivit za každého počasí jak venku, tak uvnitř.

Hudební činnosti

- V hudebních hrátkách dominuje hudba a rytmus ve spojení s pohybem, mluveným slovem, zpěvem a zapojuje si fantazie
- děti se seznámí s hudebními směry (lidové písně, klasická hudba)
- seznámení se s rytmem a notami
- rozvíjíme u dětí smysl pro rytmus, pro spolupráci, pro pohybovou koordinaci, muzikálnost, tvořivost a schopnost spontánně vyjadřovat vlastní emoce

Sportovní činnosti

- Děti si vyzkouší různé druhy sportovních her a činností
- cvičení je zaměřeno na rozvoj pohybových dovedností
- protože je pohyb základní potřebou dětí a podporujeme celkový vývoj, zaměřujeme se na jeho kultivaci a na zlepšení motoriky jednotlivých částí těla
- děti se též učí pracovat ve skupině, řešit běžné situace a dodržovat pravidla při sportovních činnostech můžeme odhalit talent vašeho dítěte

Tvořivé činnosti

- Podporujeme s dětech výtvarničení jako formu sebevyjádření – radost z tvorby
- naučí se pracovat s různými výtvarnými materiály a technikami
- výtvarničení přizpůsobujeme aktuálnímu ročnímu období, snažíme se spojovat s příběhem, který je pak společně výtvarně zpracován
- pracujeme samostatně i ve skupinkách – děti se zároveň učí komunikovat, sdílet své zážitky

Jsem MÁMA a dítě je pro mne na prvním místě. S dcerou jsem se snažila být doma co možná nejdéle, ale vědoma si toho, že děti jsou její svět a že je kolem sebe potřebuje, zkrátka, že tato situace dříve či později přijde, hledala jsem takovou instituci, kam bych své štěstí, své všechno s klidným svědomím zanechala a neměla výčitky svědomí. Hledala jsem místo, kde by se mé dítě cítilo „jako doma“, obklopené láskou, dětmi a v neposlední řadě vstřícným a tolerantním personálem. Bohužel aktuální situace je taková, že dětí je moc a samotných vzdělávacích předškolních zařízení jakbysmet. Nicméně úroveň se v mnohém liší, každému vyhovuje něco jiného a každé dítě je jiné, každé potřebuje jiný přístup. Hledala jsem pro nás to NEJlepší a našla jsem.
 
Našla jsem rodinné centrum, splňující všechny předpoklady klasické mateřské školy. Příjemné, rodinné prostředí, ve kterém se dcera cítí bezpečně a přirozeně. Daří se jí (přestože doposud byla samotář) zařadit se do kolektivu dětí, učí se novým věcem a hlavně, zvládá tak velkou změnu, jako je přechod z rodinné péče, do péče školy.
 
Školka má pestrý program, zaměřený hudebně - pohybově, výtvarně, motoricky. Navazuje tak na vzdělávací program nazvaný Začít spolu je v ČR realizován od roku 1994. Mezinárodní název tohoto programu je „Step by Step“. Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti a intenzivně rozvíjí tři klíčové dovednosti: komunikaci, kooperaci a řešení problémů. Program připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se učit efektivně, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Učí se především přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat, kriticky myslet, umět si vybírat, poznávat a řešit problémy, rozvíjet představivost, mít odpovědný přístup ke svému okolí, starat se o své zdraví a tělesný rozvoj, osobní spokojenost a pohodu.
 
My jsme moc spokojené a protože kritizovat umí každý, ale pochválit jen málo kdo, dovoluji si zmínit školku, kde je nám dobře. Místo, které nás posunulo o krok dál a umožňuje rozvoj malé holčičce, pro kterou žiji, pro kterou tu jsem a vždy budu.

Foto: https://rodinne-centrum-klarka9.webnode. - cz/ -
08.02.2018 - Monika Škubalová