Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - 15. ročník Chomutovského kalamářeÚvodník: Do 31. března můžete posílat své prozaické i poetické práce do literární soutěže Chomutovský kalamář. Letos se odehrává její 15. ročník a poprvé se jedná o soutěž celostátní (v minulých letech byla soutěž určena pouze pro autory z chomutovského okresu). Jedinou podmínkou je věk min. 13 a více let.

Takže jestli píšete do šuplíku, co zkusit štěstí?
 

Článek:Kategorie soutěže:

A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran.

B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.

C/ MIKROPOVÍDKA - autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany. Téma v letošním roce zní Krušné hory.

* Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně.

* Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.

* Práce nesmí překročit povolený rozsah.

* Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.

* Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky.

* Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu:

 

Středisko volného času Domeček

CVK - k rukám Petry Koštálové, 721 753 704, kostalova.domecek@gmail.com

Jiráskova 4140

430 03 Chomutov

* Uzávěrka je 31. března 2019.

Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 16.05.2019. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn.26.01.2019 - redakce