Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - V DEŠŤOVÝCH KAPKÁCHÚvodník: Ukázky jednotlivých básní haiku sbírky V DEŠŤOVÝCH KAPKÁCH OD Marie Dolistové. DharmaGaia 2017

Článek:
LÉTO

Kroky poutníka
vítr šustí v travinách
cesta, žár a stín
- - -

STMÍVÁNÍ

Postranním světlem
do lesa vniká večer
klasy trav září
- - -

NA ŘECE

Potoky času
unášeni v dál moří
širé věčnosti
- - -

V otazníku krk
přehlíží řeku v letu
večer volavka
- - -

Socha volavky
nehybná na ostrůvku -
rybky, bojte se!
- - -

Dům, kde už nejsme
dlouhý čas vyprchává –
s řekou odplouvá
- - -

V MEDITACI

Je a není,je
ta chvíle kuropění
věčného rána?
- - -

Jiskry světlušek
kolem dřeva pod stříškou –
zapálí oheň ?
- - -

Přilétá motýl
prostírá slunci křídla –
pučí nový květ
- - -

POVRCHOVÝ DŮL U DUCHCOVA

Kusadla stroje
v čpících mlhách kráterů –
z výšky ptačí hlas
- - -

PODZIM

Hledám ve tmě nůž
mezi duby světlušky -
hvězdy z podzemí
- - -

Dešťové kapky
vyťukávají rytmus
dávných poselství
- - -
Ztichlý, holý les
spadaným listím kráčím
k srpku měsíce
- - -
STAŘEC NA PERÓNU

Šouravé kroky
pohled starce za vlakem -
s holí, v samotě
- - -
Je po lijavci
v teplu desky kanálu
bosky homeles
- - -

Když někdo zemře
prý rozsvítí se hvězda -
která je ta tvá?
- - -
Suchými kostmi
vysmívá se životu
v jámě hrobu smrt
- - -
Krok bezdomovce
před sebou tlačí vozík –
se svým osudem
- - -
Noc a světla měst
z černé hory štěkot psa –
zdá se tak blízko
- - -
V podzimních mlhách
mokru trav - křik bažantů
na prahu noci
- - -

Básně se vztahují k jednotlivým ročním obdobím, jednotlivé stránky doplněny vodoznaky z fotografií autorky.


06.08.2020 - Marie Dolistová