Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Václav Židek: Dneska stromy, zítra zvířata a lidéÚvodník: Austrálii jenom australské!

S nemalým potěšením můžeme našim čtenářům oznámit, že se včera podařilo našim ochráncům přírody, a to i přes všechny nesmyslné protesty na celém světě, porazit v našem Národním parku v Modrých horách poslední sosnový strom. Slavnostního obřadu porážky posledního stromu se zúčastnili i někteří známí prominenti a přední činitelé naší vlády. V závěrečném projevu se předsednictvo Ochrany australské přírody zavázalo, že už nikdy nedopustí, aby na našem kontinentu vyrostl jediný sosnový strom.


Článek: Tímto chvályhodným činem se naši bojovníci za australskou přírodu nezměrně zaslouží o to, že se Austrálie zase o krůček vrátí nazpět ke své původní flóře a nebude zahlušena cizími stromy, pocházejícími z různých koutů světa. Bez povšimnutí nemohou v žádném případě zůstat jejich další smělé plány, jako je likvidace většiny rostlinné vegetace, pocházející ze zámoří, např. jabloně, hrušně, hrozny, bavlník a další. Podaři-li se jim to, zaslouží se nemalou měrou o další očistu našeho světadílu. Zcela určitě budeme rádi dále informovat naše čtenáře o jejich úspěších a nelehkém boji s úřední byrokracií a administrativou.
 

(Z časopisu "Starý kontinent" - Canberra 18. 10. 2025)
 
Ve včerejších pozdních nočních hodinách, jak všichni už víme ze sdělovacích prostředků, se přehnal Tasmánií ničivý cyklon Cyprián. Jeho rychlost dosahovala rychlosti 240 km na hodinu a zanechal za sebou nepředstavitelnou spoušť, zatím s nevyčíslitelnými škodami i ztrátou na mnoha lidských životech. V tom samém čase došlo na Novém Zélandě k silným otřesům půdy, které si naštěstí nevyžádaly lidských obětí, jako před třemi dny v Rakousku a nebo dvěma dny v Německu. Epicentrum zemětřesení o síle 7 stupňů se nacházelo v Tasmánském moři, 500 km jihozápadně od Nového Zélandu.
 

(Večerník SYDNEY – 21. 10. 2025)
 
Mýlit se je lidské!
 
Na začátku tohoto století v roce 2010 se naši zastánci přírody zmýlili při likvidaci kapradin, ale včas přišli na to, že tato rostlina byla v naší zemi odjakživa. Svůj omyl napravili tím, že se omluvili a později každou rostlinu odborně a zodpovědně prověřili, než ji odstraňovali. V současné době se podařilo náš kontinent, aspoň v nejhustěji osídlených oblastech, očistit od poslední cizokrajné vegetace, jako např. cukrová třtina, oliva a bavlník, neblahý odkaz našich předků, kteří při přesídlování tuto nežádoucí rostlinnou kulturu k nám zavlékli.
 
Je víc než potěšující, že k našim ochráncům přibyli i řadoví občané a další organizace jako 
KSČ (Koalova segregace čistoty), STB (Společnost toponomastických bojovníků), HZDS  (Hnutí za domorodou společnost). Akce "Austrálii jenom australské" se setkala v posledních letech s velkým porozuměním nás všech a stala se i hlavní výukou na všech školách.

Před redakční uzávěrkou se naše redakce dozvěděla od tiskového mluvčího 
NSDAP (Národní sdružení domoviny a přírody), že tato spásonosná organizace přišla s novou iniciativou očisty od cizokrajné zvěře.

(Z časopisu "Starý kontinent" - 22. 12. 2039)  
 


Za ještě čistější Austrálii!
 
Po nepříznivě tragických zprávách o rozsáhlých povodních ve střední Evropě, kde  vystoupily všechny větší řeky ze svých koryt a polovina pevniny byla zatopena, můžeme na druhou stranu potěšit naše čtenáře, že se organizaci NSDAP v úzké spolupráci s REP (Retrospektiva entomologické přírody) podařilo vyhubit poslední králíky, jejichž původ je, jak jsme dříve informovali, z Evropy. Obě organizace s pomocí dalších dosáhly prosazení zákona ve vládě o likvidaci psů dingo, dříve neoprávněně nazývaných psy australskými. Pes dingo se totiž dostal na naši pevninu s prvními trestaneckými osídlenci, vyvezenými za trest koncem 18. století z Anglie.
 
U jiných chovných zvířat domácích, jako kráva (původ Asie a severní Afrika), koně (tundra, střední a jižní Evropa), ovce (Asie a Korsika) a mnoho dalších, byl již stanoven časový termín vyhubení a budou postupně nahrazena našimi zvířaty – do roku 2068 by se na území Austrálie neměla žádná vyskytovat.
 

(Měsíčník Nadějná perspektiva Melbourne – únor 2048)
 
Jak už jsme veřejnost informovali, došlo na většině místech v Modrých horách k sesuvům hornin a půdy. Příčinou jedné z největších katastrof v Austrálii byly dlouhodobě trvající tropické deště. Ráz krajiny se změnil k nepoznání! Na místo katastrofy se dostavili čelní ministři vlády. Celou zemi tak zčistajasna zasáhla vlna nečekaného šoku – Modré hory patřily k nejhezčím přírodním scenériím státu New South Wales.

(Ocamůra denník česko-ruské tiskové federace -  21. srpna 2068)
V roce  2068 zůstává kontinent Austrálie sám se svou divokou flórou, s
koalou a s ještě více rozmnoženými klokany, symbolem této nevšední země.
V přísně střežených koncentračních rezervacích je možno uvidět i jiná zvířata, jako pštrosa původem z Afriky, psa dingo, krávu domácí, koně a ještě pár jiných zvířat a zvířátek. Rezervace jsou opatřeny ostnatodrátěným plotem, pod vysokým napětím, aby se náhodou nestalo, že se některá dostanou na svobodu a opět zamoří tento už očištěný kontinent. Skvělí ochránci přírody dokončili svůj osmdesátiletý proces „normalizace“ a není o nich již slyšet. Odmlčeli se snad proto, že by třeba nepřišli původní obyvatelé – domorodci a nedožadovali se úplného očištění jejich zpustošené země a to i od těch, co dovedli jejich kdysi krásnou pevninu k úplné zkáze? Ale to nehrozí. Většina z nich byla totiž zlikvidována v akci „Negramotní, homosexuálové a tělesně postižení jsou přítěží našeho státu!“ Zbytek šťastně pracuje v koncentračních rezervacích s evropskými zvířaty jako ošetřovatelé zvěře.
 
Nakonec se obávám ještě jednoho, aby v další budoucnosti nedošlo i na ty ubohé klokany, poněvadž přeložením jejich původního jména Kangaroo do češtiny, znamená „my-ti-nerozumíme“.

  * * *
    
„Dopis z Modrých hor“, od paní Hany Messnerové, který jsem dostal před 21 lety, mě v tom samém čase inspiroval k napsání této úmyslně přehnané fantazie blízké budoucnosti, která nemusí mít, podle mého, daleko k pravdě a je stále aktuální. Nejedna fantazie se naplnila skutečností a je jenom na nás všech, abychom nebyli k podobným akcím lhostejní – ona totiž lidská blbost zvláště v posledním čase je bez hranic!  

Václav Židek

* * *

Foto: The Margaret River Discovery Co - Wine & Adventure Tours
Foto povodně server Povodí Moravy 
http://www.pmo.cz/
 

15.08.2020 - redakce