Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Český rasismus naruby IIÚvodník: V této části bych se chtěl zaměřit na postoje ostatních států vůči naší republice a naše reakce nebo spíše nereakce a jak z toho ven a dopředu.

Článek: Když začínalo cikánsko-romské vystěhovalectví do Kanady, Velké Británie, Švédska apod., vytýkaly nám postižené země rasismus a neřešení této problematiky. Už tehdy udělali naši mocipáni velkou chybu – mlčeli. Přitom každý věděl, že se nejedná o útěky ze země z důvodu rasismu, ale za lepším bezpracným bydlem. Tato turistika nabyla na intenzitě poté co Cikáni-Romové zjistili, že náš stát je tak hloupý, že i když se neúspěšní azylanti vrátili po roce a více, poskytl jim stát nové bydlení a zpětně jim vyplatil sociální dávky i přesto, že v Británii pobírali totéž, ale víc a ve tvrdém – a to byl celý rasistický problém.
Jak dlouho že to trvalo našim politikům než jim vůbec něco takového došlo a než se trochu rozkývali? Tak jako v jiných případech – rok a půl až dva roky. Když se přílivová vlna azylantů přestala pozdávat Švédům, prakticky ze dne na den změnili kritéria přiznávání azylů a měli klid. Britové asi znalí neschopnosti našich politiků postavili segregační budku přímo na Ruzyni. A český politik opět držel hu.. a krok. Ani slovíčko o tom, že by snad Britové mohli být rasisti. Na druhou stranu však přestali kritizovat nás. Taky jim to asi s tím rasismem došlo.
Kritizoval nás pro rasismus dokonce americký kongres. Velmi by mne zajímalo kolik kongresmanů vědělo o které zemi je řeč. A hlavně kde leží. Bylo to smutně úsměvné, poněvadž v době kritiky v Americe hořely černošské kostely a někdy v té době umlátili američtí policisté černocha, protože přejel křižovatku na červenou. Ani jediný z našich politiků se neozval kritikou na kritiku, navíc z naší strany nesrovnatelně oprávněnější. Jen se ještě víc shrbili před velkým bratrem a zabořili hlavu hlouběji.
Takto je to i s kritikou ze států evropské unie. Francie a Německo jsou státy, kde je rasismus každodenním a velkým problémem. V Holandsku existují cikánsko-romské ghetta.
A naše tuzemská trapná kauza – Úřady práce. Nikdo se špetkou rozumu nemůže stoprocentně tvrdit, že je označení Rom v kartotéce omezující. Může to být důvod zcela opačný. Proč zrovna v této chvíli nedal nikdo za vzor USA, kde mají rozlišení běloch-černoch na každém kousku papíru. A světe div se – není to rasismus.
U nás se redaktoři téměř bojí uvádět, že vrah je Cikán-Rom. I tady budeme pěstovat falešné ohledy? Nebo bychom měli z rasových důvodů zakázat policistům, aby se v hlášeních o trestné činnosti vystříhali tak konkrétních popisů pachatele, že je Rom?
Podle mého názoru k zlepšení situace vede pouze jedna cesta. Rovná politika pro všechny a to na všech úrovních – tedy i v sociální politice. A veškeré finance, které byly dodnes poskytovány na jakoukoliv činnost s Cikány-Romy čerpat pouze na přípravu vzdělání, popř. u dětí a mládeže na základy společenského chování a hygieny. Proč by měl stát poskytovat granty na zakoupení počítačové techniky, že nějaká organizace bude učit Cikány-Romy práci na PC. Je to jen suplování práce škol a Úřadů práce. A vypadá to buď jako by chtěl stát kamuflovat své nicnedělání anebo, že si někdo na těchto programech „mastí kapsu“. A i kdyby ne, jedná se o nerovnoprávnost, protože tyto šance jsou určeny pouze pro některé.
A tak by to mělo být např. i v kultuře. Jestliže není zvláštními granty podporován např. domažlický folklorní soubor proč by měly mít taková privilegia cikánsko-romské soubory? Podporovat, ale rovným způsobem. A znovu opakuji své přesvědčení, že základem úspěchu v otázce romského etnika je vzdělání.
Pokud však naši politici budou sedat na lep nepravdivým tvrzením ze strany Cikánů-Romů nezmění se nic. Jaká tvrzení? Například, že nemůžou najít práci. Co tady potom dělají tisíce Ukrajinců? Práce by byla, ale není tak placená jako všechny ty sociální výhody, které Cikáni-Romové požívají. Hlavně, že to všichni víme. Zbývá jen tak maličko. Jenom s tím něco udělat.


05.01.2005 - Radek Dolanský