Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Výlety do náručíÚvodník: „Výlety do náručí“ jsou mou reakcí na dobu, v níž se momentálně nacházíme. Dobu, kterou vnímám jako skličující, zmatenou, plnou chaosu a bariér, dobu, v níž pro řinčení zbraní mnohdy přeslechneme Múzy.

Článek:  Milí čtenáři, předkládám vám tuto sbírku padesáti básní psaných vázaným veršem, v nichž se snažím popsat, co vše mě ve společnosti trápí – i kde hledám útěchu. Vracím se do svého dětství („Na všechno…“), vyjadřuji své city („Jako ta růže…“, „Tím svitem jsi ty…“) a v neposlední řadě se obracím do minulosti („Ať to není zase…“, „Krvavé datum“).

 Řadu básní věnuji lidem, kteří nás v posledním roce opustili a které jsem měl rád („Vím, Pane…“, „Duši oči planou…“, „Loučím se…“, „Na Neuberta…“, „Už je to rok…“ či „Světlo najde cestu“).

 Lze ovšem říci, že páteř této sbírky tvoří verše, které Vám mají dodat naději („S pokorou v srdci…“, „Ať je čirá…, „Chtějme obojí…“, Aby…“ či „Dokud má srdce…“).

Navíc se pokouším nalézt nějaké pozitivní vzory, ke kterým lze z jasně daného důvodu vzhlížet, ať jsou to hrdinná mladá žena, která svůj život obětovala pro záchranu jiných, ti, kteří padli v boji za mír nebo úspěšná sportovkyně, jež se nevzdává ani za pro ni krajně nepříznivého stavu („Pocta Elviře Ignatyevě“, „Z vybledlých jmen…“ a „Zlatá Bára“).

Scházet však nemohou ani motivy přírodní („Paradox“, „V lesním tichu“ a „Nad Pálavou“).
Knížku opět vybavil obálkou a ilustracemi grafik Jiří Staněk.

 Moc bych si přál, aby tyto texty sloužily i vám jako útočiště před silnou bouří. Abyste z nich načerpali aspoň trochu potřebné energie – a aby vám slova zde vyřčená svítila ve chvílích, kdy se cítíte nejtemněji

Marek Vojtěch Řezanka


Sbírka ke stažení zdarma: http://www.romanyzdarma.cz/knihy/535.pdf
 23.04.2022 - Marek Řezanka