Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Změňte pohled na svět a změníte tím světÚvodník: Šrí Ramana Maharši - Poselství
Šrí Ramana Maharši (žijící mezi roky 1879 a 1950) je jedním z největších duchovních učitelů Indie, mystikem, osvícencem, jehož základní poselství zní „poznej sám sebe“. Po většinu svého života přijímal lidi, kteří za ním přijížděli z celého světa, a rozprávěl s nimi, pomáhal jim nalézat svoji cestu...

Článek:

Jeho rozhovory byly sepsány a vydány knižně. Dneska existuje mnoho takových zaznamenaných dialogů. V knize „Poselství“ Jiří Navrátil vybírá z onoho nepřeberného množství již publikovaných rozmluv snad ty nejzářnější a uspořádává je v přehledné tématické celky, jež v součtu nabízí ucelené učení tohoto mistra.

Obecně a krátce můžeme říci, že východní filosofie a mystika Evropu vždy přitahovala. Je zcela určitě něčím jiným - pro Evropana jiným. Východní filosof se nezastavuje na rozumovém poznání, jde dále a stává se mystikem - svým vlastním hlubokým poznáním, zážitkem, se ztotožňuje s tím, co říká, co si myslí. Tak i učení Maharšiho pramení z toho nejhlubšího vlastního poznání, k němuž pak též nabádá druhé.

Maharšiho rady však nejsou od života odtažitou teorií. Sám se s nimi totiž niterně ztotožnil, a tak vycházejí z něho samotného a ne ze zkušenosti jiných. Jeho rady jsou pravými podstatnými myšlenkami, skrytě hýbajícími našimi životy. „Místo, abyste si hověl v pouhé spekulaci, oddejte se zde a nyní pátrání po Pravdě, která je stále uvnitř Vás!“ (s. 188) I toto nejzákladnější moudro stojící v popředí Maharšiho rad lze praktikovat v každodenním životě, aniž bychom byli nuceni se uchýlit do absolutní samoty, vzdálit se všeho městského ruchu.

Maharšiho myšlení nepředstavuje žádné uzavřené a konečné řešením pohledu na skutečnost. Naopak co nejvíce reaguje na aktuální situaci na měnící se problémy lidí. „Práce konaná s připoutaností je poutem, kdežto práce konaná odpoutaně se konajícího nedotýká.“ (s. 162) Slova a pojmy, jichž se užívá, ztrácejí svoji nepochopitelnost, dosadíme-li si místo nich konkrétní situaci, anebo zastavíme-li se nad nimi na chvíli a zamyslíme se nad přesným významem oněch slov. Neboť velice často se dnes stává, že jako vítr prolítneme řádky a aniž bychom se pokusili zamyslet se nad nimi, usoudíme, že je to nic neříkající či nesmyslné. Avšak obzvláště slova plynoucí od Maharšího si zaslouží úsilí pojmout je za vlastní, pozastavit se u nich a věnovat jim svoji pozornost.

A tak ono „poznejte nejprve toto já a poznáte tak pravdu“ (s. 112) zařadíme-li do své každodennosti, činí zázraky. Změňte pohled na svět a změníte tím svět.

Šrí Ramana Maharší, Poselství, Výbor z rozmluv a veršů, přeložil: Jiří Navrátil, Avatar, 2005

Zdroj fotografie: www.avatar.cz/20.07.2005 - David Šeterle