Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Není Harant jako harantÚvodník: Cesta od Božího hrobu až na popraviště ke katu Janu Mydlářovi

Článek: Autorka M. Koldinská * 1971, působí jako vědecká pracovnice Výzkumného centra pro dějiny vědy, společného pracoviště Ústavu soudobých dějin AV ČR a University Karlovy, a přednáší na FF UK. Věnuje se českým dějinám raného novověku a dějinám dějepisectví, za monografii Každodennost renesančního aristokrata v roce 2001 obdržela Cenu Josefa Pekaře, se pustila do velmi obtížného úkolu sestavení kompletního životopisu člověka, o kterém se obecně ví, že podnikl cestu do Svaté země a život ukončil 1621 rukou kata Mydláře. Tyto dva známé mezníky pasují Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic do kategorie osob zajímavých. Dále jeho život zahaluje rouška tajemství, kterou už patrně více a hlouběji nepoodhrneme.

Oproti této železné povědomosti, jak sama autorka uvádí, stojí absolutní nedostatek (pro některé životní etapy minimální, nebo dokonce žádné) pramenných informací. Torzo vede spíše k sepsání dílčích studií, mapující vymezené období Harantova života nebo jeho zájmů, např. oblast hudební.
Autorka se odvážila, i za těchto pro historika nepříznivých okolností, podat atraktivní a celistvější pohled. Čelila určitě nebezpečí při tvorbě hypotéz. Nabízí však vždy několik alternativ, bez označení jediné správné a ponechává čtenáři možnost přemýšlet, také trochu kalkulovat a hodnotit. Předkládaná hodnocení ovšem odvozuje z pramenů, které hovoří o době Harantově i životě a postojích jeho přátel i nepřátel nebo neutrálních osob, s kterými má společné jen období života.

Životopis se nemá omezit jen na prostý výčet autobiografických dat určité osoby, ale měl by mapovat i život dané společnosti, vypovídat o postojích a činech tuto dobu charakterizujících.
To se přesto, nebo právě proto, (díky nedostatku souvisejících materiálů), podařilo měrou vrchovatou.
Čtenář je velmi čtivou formou (v současné době historici dbají i na formu, aby jejich díla pouze nezdobila knihovny, ale aktivně se četla) veden dětstvím renesančního kavalíra, faktograficky bohatěji zaznamenanou cestou do Svaté země, službou u Rudolfa II., cestou do &Spanělska, přerodem k evangelickému náboženství a poměrně rychlou cestou na popraviště. Nakoukneme i do jeho rodinného života, seznámíme se s manželkami, dětmi, bratrem Jiřím, díky němuž se informace o Kryštofovi rozšiřují, o komplikovaném přátelství, či zradě Heřmana Černína.

Urozený Kryštof Harant zůstává ve svém životaběhu sympatickým člověkem, který snese i pohled dnešního moralisty. Byl vzdělaným intelektuálem, kvalitně jazykově vybaven, cestovatelem i spisovatelem, vynikajícím skladatelem, věrným služebníkem, klidným věřícím bez barokních extází. Přes všechny vstupní klady si neuměl osud osedlat, chyběla mu dravost, snad ale proto se jeví tak příznačně sympaticky. Nevzpouzel se sice vzestupu, ale nepatřil mezi agresivní dvorské dravce, kteří své postavení a schopnosti zneužili jako žebříku k závratné kariéře. Harant vystoupal tak do jeho jedné třetiny, nikdy nezaujal takové postavení, jež mu vzdělání, styky i zkušenosti predestinovaly.

Autorka statečně bojuje s nedostatkem, někde absolutním, autentických, konkrétních pramenů. Přináší spíše než nové historické poznatky komplexní pohled na atypickou osobu v typické době volby. Zakotvuje ji do období rozhodného pro další vývoj českého národa a konfrontuje její chování s ostatními účastníky tohoto panoptika, ať už stáli z různých důvodů na opačných stranách.
Jejím přínosem je předkládání hypotéz, které umožní čtenáři vlastní náhled. V žádném případě nestaví Haranta na piedestal, je opatrná i v jeho hodnocení jako oběti. Kniha jistě přispěje k tomu, aby Kryštof Harant zakotvil pevně v našem historickém povědomí, specielně tehdy, kdy jeho jméno dost často zaznívá jako nelichotivé oslovení či nadávka.

Nakladatelství PASEKA v edici Historická paměť Velká řada nabízí další velkolepě působící publikaci v líbivé grafické úpravě se zachováním předností odborného textu (poznámkový aparát, rejstříky).
Po přečtení knihy se vyjeví Kryštof Harant v trochu jasnějším světle, než jen skoro neznámá oběť habsburské zvůle kráčející na popraviště nejen své, ale i svého protestantského národa.


Marie KOLDINSKÁ
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, cesta intelektuála k popravišti
Vydalo nakladatelství PASEKA.

Zdroj foto: www.paseka.cz


22.07.2005 - Jindřiška Kodíčková