Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Pomsta musí být pomstěna!Úvodník: Divadlo Rokoko uvádí jako první premiéru sezóny úvodní díl Aischylovy trilogie Oresteia – Agamemnón.

Článek: Aischyla si dramaturgie vybrala hlavně proto, že jako nejstarší z klasických autorů má ještě souznící vztah k řeckým bohům, jeho postavy nebojují proti nim, ale s nimi. Vidí to jako paralelu k dnešku, kdy též nejdeme proti Kristovi. Zajímavý i pro dnešní dobu Aischylův myšlenkový požadavek nastolení demokracie, ukončení nekonečného řetězce pomsty smírem.

Inscenace důsledně zachovává původní text v překladu P. Borkovce a M. Havrdy, aktualizace spočívá na bázi inscenační, nikoli slovní. Jako pevná nit od starověku do současnosti prostupuje skutečnost, že osudy nejvyšších vůdců světa mění životy ostatních i proti jejich vůli. Vždy své činy legitimizují boží daností a nutností ve jménu spravedlnosti. Do Tróje se musí okamžitě vpadnout, bleskově udělat pořádek. Blesk se však protahuje na deset let. Teprve potom se vrací Agamemnón domů. Setkává se s oddanou manželkou Klytaiméstrou a celým národem. Uplynulou dobu nelze vzít zpět - dlouhé odloučení, obětování dcery a další nepravosti plynoucí ze starých rodových svárů. Do života vůdců nahlíží a zasahuje kdekdo, oni zase mění zaběhlý život obyčejného člověka. Každé příkoří musí být po zásluze potrestáno. A to opět zaseje semínko pomstě budoucí. Nekonečný řetězec. Spravedlnosti?

Na plakátu k představení hřmí svá slova..... nikoli řecký král....ale prezident USA G. Bush. Proč???

Hrají:
Václav Mareš, Petr Lněnička, Alena &Stréblová, Jan Plouhar, Jana Stryková, Hynek Chmelař, Jiří Hána, Jelena Juklová, Tomáš Petřík, Jan Bidlas, Hana Vagnerová, Dana Batulková, Tereza Chytilová, Jitka Nerudová, Lenka Hušková, Lukáš Jůza

Režie: Thomas Zielinski

Premiéra se uskuteční v pátek 21. října, další představení 24. 10.,1.8.21. listopadu.

Budoucnost souboru dnes není jasná ani jistá v souvislosti se změnou ředitele MDP. Pokud budou muset z rozhodnutí nového vedení divadlo na konci sezóny opustit, slíbili celou trilogii realizovat co nejdříve, tzn. v sezóně 2005/2006.


20.10.2005 - Jindřiška Kodíčková