Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Malleus maleficarumÚvodník: " Účinná mast se připravila z dětského tuku, prachu nekřtěňátek, mozků psů a koček, ropuších těl a smrtelně jedovaté byliny..."

Článek:

Jindřich Francek, ředitel Státního archivu v Jičíně, se zabývá právními dějinami. V nové publikaci Čarodějnické příběhy nabízí zajímavý vhled do dějin čarodějnických procesů na území českého království. Dokumentuje ho na příbězích, které vytěžil především ze smolných knih. Obecné povědomí o hrůzách, které provázely zejména středověké a raně novověké dějiny, podává známá kniha Kladivo na čarodějnice. Ta se beletristicky zabývá událostmi na &Sumpersku.

Francek podává charakteristiku fenoménu čarodějnictví z pohledu právního, kulturního a sociálního v kontextu historického vývoje.
Popisuje vznik inkvizičního procesu na samém sklonku 12. století s neblahým dopadem na pronásledované, pozdější zřízení instituce inkvizice za účelem potlačování kacířství. První spolehlivé doklady o použití tortury datuje do 14. století.

Období masových honů na čarodějnice spadá v Evropě do období 1430 -1780, nejaktivněji si inkvizitoři počínali v letech 1560 – 1630, tedy v době, kdy se probouzela renesance s rozumnějším pohledem, ale církev humanistický ideál, jak se zdá, moc nenadchl.

Ani české země v těchto nepodložených zvěrstvech nezůstaly pozadu. Například za biskupa Jana z Dražic padlo za oběť inkvizičnímu řádění i tisíce údajných kacířů. Přesto až do Bílé Hory Čechy patřily k území, kde bylo počínání inkvizice spíše výjimečné, také díky tomu, že po husitství již nebyla obnovena. Čarodějnictví se u nás popisuje pouze okrajově a je definováno zdrženlivě jako škodlivé čarování, ale s poměrně vysokými tresty, stětí mečem nebo upálení, pro ženy i zahrabání zaživa. Sankce tohoto typu byly velmi zřídka uplatňovány až do 18. století. Definice se rozšířila i o demonologické prvky (upsání se ďáblovi, smilstvo s ním, sabaty apod.). Poslední čarodějnické procesy a popravy proběhly do poloviny 18. st. Nicméně v tereziánském zákoníku se zachoval trest smrti i tortura, počítalo se s postihem čarodějnictví. Ten byl vyškrtnut až za vlády Josefa II.

Kromě dobových obrázků kniha obsahuje i malou čarodějnickou encyklopedii, která pomůže dešifrovat nejasné pojmy, ale může také posloužit jako návodná kuchařka. Nevěříte?
Chcete být neviditelní?
Vyrobte si mast s ropuší slinou.

Knihu vydalo nakladatelství PASEKA v roce 2005.15.12.2005 - Jindřiška Kodíčková