Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Markýz de Sade : JustinaÚvodník: Literární tvorba Markýze de Sade si nese po staletí trpkou příchuť skandálnosti. Pochopitelně ti, kdož chtějí vidět jen povrchní zvrhlou erotiku si přijdou v jeho knihách na své. Zvláště pak, otevřou-li Sadovo nejznámější dílo – Justina, kde na příběhu ctné dívky Justiny, která své panenství brání tak urputně, až je za to několikrát týrána, ukazuje, jak si jedinec obranou morálky ve zkaženém světě svou situaci ještě paradoxně zhoršuje.

Článek:

Toto dílo ale rozhodně není povrchní a kdo hledá jen senzace, vyšťárá je ostatně všude. Justina přináší mnohé zajímavé myšlenky a především při vynechání kulisovitých erotických scén, objevíte velmi závažná poselství. Justina je, ať se to moralistům líbí či ne, ve své podstatě filosofické dílo. Sade v něm odhaluje palčivé problémy společnosti a církve. Největší a nejnechutnější zhýralce vykresluje v klášteře v podobách mnichů zneužívajících své výsadní postavení a nepostižitelnosti ze stran soudů a necírkevní veřejnosti. Ve svém klášteře žijí odděleně od ostatních a nikdo na ně proto nemůže. Sade také otevřeně kritizuje falešnou morálku uplatňovanou při výchově mladých dívek. Justina se pro uchování ctnosti nechá mučit, až se může čtenáři zdát, že její pud sebezáchovy je posunut někam hodně daleko. Autor tím jasně ukazuje na nepřirozenost v jejím chování - ctnost převyšuje nade vším. Právě církev kladla velký důraz na zachování ctnosti a dávala jí mnohdy větší význam než holému lidskému životu.

Skutečně bývaly doby, kdy znásilněné ženy páchaly sebevraždy, či se drasticky zbavovaly nechtěných potomků, protože celou věc chápaly coby svůj hřích a poklesek. A tak vinu nesly oběti, nikoliv nepotrestaní viníci. Tento zdeformovaný svět předvádí v Justině své veškeré nechutnosti. A v těchto nechutnostech se ale skrývá další Sadův trumf, protože prakticky jako jeden z prvních zde popsal různé sexuální úchylky, tedy vytvořil jakýsi literární přehled těchto abnormálností, což ale nikterak nesnižuje hodnotu díla. Vězte, že pokud se vám „Justina“ dostane do ruky, neodložíte jí, dokud se neprolouskáte na poslední stránku. Strhne vás svou syrovou výpovědí a donutí o lecčems, co trápí lidstvo i dnes, přemýšlet.

Nakladatelství Torst celkem příhodně přichází teď na jaře, kdy deviantním jedincům bohužel začíná "sezóna", s novým vydáním Justiny, navíc s fundovaným doslovem historika umění Karla Srpa hodnotícím zejména barevné reprodukce kreseb známé malířky Toyen, které knihu doplňují.

Foto:odaha.com

16.06.2003 - Martina Bittnerová