Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Kdo říká, jak žít, jíst a pečovat o tělo?Úvodník: Každá má myšlenka letí jako šíp ke svému cíli. Sám se snažím být co nejsilnější, aby šípy letěly co nejdále, ale také aby se pevně zachytily. U těch šípů, jakoby to bylo snažší: když střílíte a začnete se otáčet, hned vidíte nový cíl, anebo kam šípy dopadají. Avšak když myslíte... Kam mířím své myšlenky? Anebo kam dopadají - kde působí?

Článek: Vzpomínáte si, jak osudové se stávají věci, které pak někdo, anebo dokonce vy sám, konstatujete jako „myslel jsem si to“, „říkal jsem to“, „věděl jsem to“... Jakoby by to někdo předpověděl? Není příčina té věci daleko prostší? Co myslím, to řeknu. Co říkám, to dělám. Co vím, to žiji.

Předpověď? Anebo stvoření? Když si se svojí milou řeknu, budeme mít dítě. Předpovíme? Anebo stvoříme? To slůvko „předpovídat“ často svádí dojít až k astrologii, avšak astrologie jen popisuje předpoklady, možnosti, vlohy. Astrolog popisuje, co vidí v pohybu nebeských těles.

Ale co další pozorovatelé? Nedělají totéž? Politologové, sociologové, psychologové, doktoři. Jak důležitý je rozdíl mezi předpokladem, předpovědí a stvořením! Obzvláště u doktorů. Stejně tak, když jsem sám sobě léčitelem, vybírám si, co mému tělu prospěje, jakou životosprávu zvolím. Řídím se předpověďmi - tím, co doktoři, vědci, rodiče a jiné autority řekli? Vycházím ze svých předpokladů - z toho, co mé tělo, mé prostředí, mé myšlení, vlohy nabízí? Anebo si snad zvolím svůj směr, svoji myšlenku, vyberu šíp a zamířím - stvořím?

Kolik jen příkladů ze života na tohle téma máme. Ohledně jídla: čokolády, masa, celozrného pečiva. Sportu. Oblékání. Žijeme, ale kdo tvoří naše životy? Ten co předpovídá (a myslí tak za nás), co předpokládá (napovídá nám, ukazuje, jak myslet), anebo Já (já myslím a tvořím)?


Fotografie: Klára Klepáčková.19.05.2006 - David Šeterle