Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Letní toulání po hradech českých III.Úvodník: V členitém krajinném terénu se tyčí až do dnešních dní věže hradu Hazmburk. Kdysi sídelní hrad šlechty, zmiňovaný již v Dalimilově kronice, však od 17.století chátrá…

Článek: Nedaleko od Litoměřic a Libochovic stojí hrad, který by mohl být leckterým pozorovatelem snadno zaměněn za siluetu hradu Bezděz. Dvě věže se v uctivé vzdálenosti od sebe derou k nebesům a každá z nich nese i jméno, celkem typické pro podobné hradní věže: Černá a Bílá. O tom, kdy hrad přesně vznikl, se vedou mírné spory, ale jisté již je, že roku 1335 získal tuto stavbu do vlastnictví zdejší hradní magnát, Zbyněk Zajíc z Valdeka. Z malého hrádku poručil vystavět rodové sídlo a také, k ruce tehdejší módě, přejmenoval hrad z původního českého Klapý na Hazmburk. V době husitských válek se strategická pozice Hazmburku ukázala dokonalou, neboť mohutné opevnění a příkrý okolní terén přivodily útočícímu husitskému vojsku nejednu pernou chvilku.

Ve vlastnictví rodu Zajíců zůstal hrad přes 200let. Poté byl prodán Lobkovicům, ale dle starých pramenů se zdá, že si zdejšího pobytu vůbec neužili, neboť koncem 16. století byl Hazmburk pustým hradem.

Bílá věž, která je dnes zrekonstruovaná a návštěvníkům přístupná, byla vystavěna z pískovce. Tvořila centrální bod Hazmburku, byla hlavní obytnou stavbou. Z okolního mohutného zdiva, kterým bylo srdce hradu chráněno, dnes zbylo jen pár fragmentů. Oproti tomu věž kulatá, Černá, je vystavěna z čediče a veřejnosti přístupná není. Návštěvník si tuto stavbu může prohlédnout zvenčí, i s částmi původního opevnění. Cesta k hradu vede z obce Klapý, která si ponechala název shodný s původním hradním až do dnešních dní. Výstup na Hazmburk je příjemnou procházkou skrze sady, kolem vinic a částečně lesní cestou. Oblíbené jsou taktéž různé zkratky, které se ale mnohdy podobají spíše stezkám zvěře.


Fotografie: www.hrady-zamky.cz
 

06.09.2020 - Michaela Wilhelmová