Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Mistři pera se dočkali!Úvodník: Encyklopedií není nikdy dost. V jejich pestré nabídce však dosud chyběla souhrnnější práce z oboru literární genologie a historické poetiky.

Článek:

Kolektiv autorů pod vedením Dagmar Mocné a Josefa Peterky sestavil reprezentativní svazek více než sta pojednání popisujících literární druhy a žánry všech tvůrčích oborů, příznačných hlavně pro českou literaturu. Genologie jako literárně vědná disciplína vznikla až ve třicátých letech 20. století, ale teoretickou reflexí literárních druhů se zabývala již doba Platonova a Aristotelova.

Čtenář nebo student se setká s abecedně řazenými, a tím velice přehlednými, hesly vysvětlujícími jednotlivé žánry. Seznámí se s klasickou definicí pojmu, jeho českými i cizojazyčnými ekvivalenty, dozví se obecnou charakteristiku konstitutivního znaku daného žánru.

Encyklopedie je velkým přínosem pro zájemce o tento obor. Jako první přináší ucelenou strukturu literárních žánrů. Nejedná se však o slovník, tudíž neobsahuje hesla všechna (zde se otevírá možnost další práce pro autory, protože nezmapovaných žánrů je možná ještě jednou tolik). Nosné je zařazení jednotlivých žánrů do kontextu světové literatury. Důležitým počinem se stává zaměření na vývoj a pozici žánru v české literatuře. V chronologickém přehledu autoři sledují jeho předobrazy, díla zakladatelského významu, období vzestupu i útlumu. Příjemná je i ilustrativní ukázka, která prakticky uvede do podstaty žánru a kniha se tak stává i malou literární antologií. Čtenář ocení i závěrečnou bibliografii odborné literatury.

Kolektiv autorů vytvořil kompaktní, informačně obsáhlé dílo, které přivítají maturanti, studenti vysokých škol, učitelé ale i další milovníci literatury. Dostanou literárně teoretický přehled (konečně!) bez ideologické selekce, přesto zpracovaný v kulturně politickém kontextu.

Encyklopedii literárních žánrů zpracovanou kolektivem autorů pod vedením Dagmar Mocné a Josefa Peterky vydalo nakladatelství PASEKA.

Zdroj fotografie: www.paseka.cz11.11.2006 - Jindřiška Kodíčková