Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Zmizelé Karlovy VaryÚvodník: Atraktivní místo s atraktivní historií v proměnách času, nostalgický pohled do minulosti, která nám vždy připadá tak nějak idyličtější než současnost. Do sytosti si právě tohle užijete při listování knihou Lukáše Novotného z nakladatelství Paseka z edice Zmizelé Čechy, věnované Karlovým Varům.

Článek:  

Záměrně píšu listováním, protože těžiště knihy patří obrázkům, dobovým fotografiím, pohlednicím. Právě obrazová část však může přinést i zklamání. Znám velkoformátové barevné publikace podobného typu (např. město XY na pohlednicích) a těšila jsem se proto na něco podobného.

Nakladatelství Paseka však v tomto případě zvolilo zbytečně malý formát knihy (pouze A5), který sice postačuje pro textovou část, ale pro vyobrazení podle mne ne. I když se strany s obrázky nachází na kvalitním papíře, co je to platné, když se na jedné straně tísní obrázky dva – tedy až na jednu čestnou výjimku. Chápu technické problémy – kdyby se jednalo o obrázky „na šířku“ tištěné na celou stranu, čtenář by při prohlížení musel knihu otočit o 90 stupňů. Stejně úsporně však jsou vytištěny i obrázky „na výšku“ a myslím, že i osoby s perfektním zrakem se mohou v takovém případě detaily snímku potěšit jen s lupou v ruce. Mrzí mne také, že všechny obrázky bez výjimky jsou černobílé. Nakladatelství zřejmě volilo cestu šetření čtenářovy kapsy, kniha by nestála jen 229 Kč jako tato (na internetu i se slevou), domnívám se však, že by působila atraktivněji ve větším formátu a s barevnými fotografiemi. Vzhledem k turistické proslulosti Karlových Varů by se pak ani za vyšší cenu nestala neprodejnou. Zvláště kdyby se český text podařilo doplnit i cizojazyčnými mutacemi. To už ale záleží na zvážení nakladatelství, které je třeba i tak ocenit, že alespoň touto formou „pustil do světa“ vyobrazení, jež bychom jinak neměli možnost vůbec spatřit.

Existuje jistě mnoho milovníků této edice. Z naší redakce např. Jindřišku Kodíčkovou velice zaujala kniha Zmizelé Čechy – Staré Město a v recenzi dalšího dílu Zmizelých Čech - Sobotecko o edici napsala: „...chce připomenout zaniklou tvář měst i celých regionů se zřetelem na jejich historický a umělecký význam a na sílu genia loci, na jehož vytváření se podíleli naši předkové. Bohužel se stává mementem! Na druhou stranu ještě máme mnoho památek, na kterých s láskou spočine oko nejen turistovo, ale nad nimiž se výstražně tyčí prst zkázy.“ Renata &Sindelářová doplňuje: „Miluju tyhle nostalgické pohledy do minulosti. Pomáhají nám pochopit, jak hluboce zasahujeme do krajiny kolem nás, jak měníme města i společnost. To spěje k hlubšímu poznání nás samých.

S tím vším souhlasím, přesto na mne kniha Zmizelé Čechy – Karlovy Vary působí jen jako orientační náhled, příprava na publikaci daleko výpravnější a zásadnější, tedy většího formátu, se zachováním barevnosti předloh a případně i s porovnáním se současným stavem alespoň některých míst pro ty, kdo si nedokáží vybavit současnou podobu Karlových Varů. Doufám, že se takové čtenáři brzy dočkají.

 

Zmizelé Čechy - Karlovy Vary, Novotný Lukáš, nakladatelství Paseka, 2007
Zdroj fotografie: www.paseka.cz

09.02.2007 - Jitka Lenková