Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Smutek sluší ElektřeÚvodník: Na prkna Divadla Pod Palmovkou se vyhouplo nově nastudované drama Eugena O´Neilla o lásce, vině, nenávisti a konečné spravedlnosti.

Článek: Na první pohled spořádaná rodina Mannonů posílá muže do války a ženy nechává v nekonečném očekávání jejich návratu. Zatímco dcera, s bouřící krví drsných a necitlivých Mannonů v žilách, pociťuje k otci i bratru na frontě obdiv, matka se jen trápí – bojí se, aby syn nepřišel o život a zároveň se modlí, aby se domů vrátil bez krutého otce. Drama v prokletém rodinném sídle začíná s příchodem tajemného námořníka, kapitána, který může být stejně tak milencem matky, jako dávno zapuzeným příbuzným. Bystrá dcera rychle rozpoznává v záhadném muži svého bratrance, jehož rodiče zemřeli díky neústupnosti jejího otce. Chvilka citu a empatie se boří jako domeček z karet, zároveň se zjištěním, že dosud počestná paní Mannonová udržuje s námořníkem poměr.

Válka se konečně uchýlí ke konci a otec i s raněným synem spěchají domů. Místo otevřených náručí rodiny nalézají zatrpklé ženy, držící se intrikami navzájem v šachu. Otec, jehož srdce je slabé, se stane obětí své roky ponižované manželky. Dobře narafičená vražda, která mohla zůstat utajena, však začíná mít hrůznou krvavou dohru, která může zničit celý klan Mannonů...

Hra Smutek sluší Elektře čerpá inspiraci hlavně z antických tragédií, ukazuje ty nejtemnější části lidských duší, ale i touhu se od nich odtrhnout. Neměnná scéna prokletého domu přitahuje originálním pojetím a úpadek rodiny se projevuje i na Mannonovském sídle. Inscenaci lze označit za vydařenou, hodnou doporučení, ale nelze od ní čekat výraznější zážitek, který by ji postavil nad jiná díla dramatického žánru.

Smutek sluší Elektře od Eugena O´Neilla můžete shlédnout v Divadle pod Palmovkou.
Hrají:
René Přibil, Zuzana Slavíková, Barbora Valentová, Radek Zima, Ivan Jiřík, Ondřej Kavan a Sandra Nováková v alternacích pak Eva Kodešová a Rudolf Jelínek.
Režie: Petr Kracik

Fotografie převzaty ze stránek Divadla Pod Palmovkou ( http://www.divadlopodpalmovkou.cz )


22.02.2007 - Michaela Wilhelmová