Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Rok tisícÚvodník: Každý historik, který se zabývá byť jen trochu vzdálenější etapou dějin, má jeden sen – proniknout do myšlení tehdejších lidí, zjistit, jak skutečně vypadal tehdejší život a mít tu zázračnou možnost vyzkoušet si žít jejich život, byť jen na pár okamžiků. Georges Duby, Francouz, jeden z nejznámějších odborníků na středověk, se ve své knize Rok tisíc zaměřil na tento milník raného středověku, a pokusil se z dobových pramenů, nejrůznějších kronik a análů, byť jich je poskrovnu, zjistit, jaké byly představy učenců a vzdělanců této doby o blížím se milníku. Existovala představa o blížícím se konci světa?

Článek: Typické vzdělání intelektuála této doby, tedy mnicha, zahrnovalo logiku, latinskou gramatiku a, z dnešního pohledu trochu překvapivě, hudební teorii (to proto, že liturgický zpěv je pro katolické prostředí důležitou součástí života). Ve všech těchto oborech, stejně jako v bibli, nacházeli studenti harmonii – ať už jde o logiku či o hudbu, vše má jasný ucelený systém, ze kterého neexistují výjimky a tato harmonie zachycuje odlesk boží krásy a dokonalosti. Středověcí vzdělanci tak vnímali svět jako souboj dvou základních protichůdných sil: na jedné straně je stejnost, harmonie, řád a jako její protiklad anomálie, narušení, odlišnost, které však ve svém důsledku tehdy chápáli jako důkazy boží existence, jako zázraky. Ano, mluvíme o středověké posedlosti znameními – obludy a mostra, komety, epidemie, nebeské úkazy, to vše jsou symboly, které je třeba vyložit. Nesmíme přitom zapomenout ani na posedlost čísly a jejich dokonalostí – víte, kdy se položil základní kámen Karlova mostu? Bylo to roku 1357 9. 7. v 5:31, jde o řadu vzestupných a sestupných lichých čísel. Je tedy pochopitelné, že takový milník jako rok tisíc nemohl zůstat opomenut.

Autor se věnuje zejména představám o konci světa, o extatickém vztahování se k Nebeskému Jeruzalému jako modelu možného fungování božského řádu, přenášenému do pozemského prostředí, též významu relikvií jako uzdravujících, zázračných a divotvůrných předmětů či vnímání poslů špatných časů (monster, komet, epidemií, nebeských úkazů) středověkými intelektuály i laiky. Přestože tato kniha zůstává především historickou studií a přestože nejde o žádné lehké čtení, máme před sebou látku mimořádně zajímavou, o čemž svědčí i velký zájem o toto první české vydání a velmi slušné postavení mezi nejprodávanějšími tituly v některých knihkupectvích. Jestli se mi podařilo vás zaujmout, zkuste se také ponořit do tohoto světa, který se tak odlišuje od toho současného – nebudete zklamáni.

Georges Duby – Rok tisíc, překlad Veronika Středová. Vydalo nakladatelství Argo v roce 2007, edice Každodenní život, 152 stran, ISBN 80-7203-819-2.

20.04.2007 - Jan Kobera