Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Literární dědictví se neztratíÚvodník: Už jste déle ze školy a zrovna si nemůžete vzpomenout, kdože to napsal ten skvělý román? No, jak že se vlastně jmenoval?

Článek:
Díry v paměti pomůže zacelit Kompletní přehled české a světové literatury. Knížka je výborně koncipována. V úvodu seznamuje s mnohdy opomíjenými základy teorie literatury. Po přečtení se už nebudeme cítit nesví, když uslyšíme tak exoticky nesrozumitelně znějící slova: interludia, akrostich, aliterace, oxymóron....

Teoreticky vyzbrojeni se vrhneme do vývoje literatury, pěkně od počátku slovesného umění, přelétneme starověké autory s nesmrtelným poselstvím dnešku, nazdvihneme těžké a zaprášené pergameny středověku. Pocítíme lehounkou spřízněnost svobodného náhledu humanismu a renesance, abychom propluli složitými vodami baroka ke klasicismu a osvícenství. Milovníci romantismu se zasní nad jímavými verši K. H. Máchy a už spěcháme k realismu a moderně dvacátého století.

Ač kniha soustřeďuje úctyhodný reprezentativní výběr autorů a děl, přece jen název kompletní nemůže být plně pravdivý. To zjistíme, když v rejstříku hledáme trošku zapomenutého autora či dílo marně. Zároveň kniha svým pojetím vyžaduje čtenáře znalého, protože nenahrazuje učebnici, výklad a samostatnou četbu. Zhuštěná hesla, velice výstižná, nemohou suplovat nebo dokonce nahradit soustavné studium.

Jedná se však o velice přínosnou publikaci, jež by se měla stát často používanou příručkou nejen studentů středních i vysokých škol, ale všech milovníků literatury. A že takových fandů, ač se to nezdá, u nás neubývá, svědčí zřejmý fakt, že Kompletní přehled se dočkal dotisku.

Marie Sochrová, Kompletní přehled české a světové literatury vydalo nakladatelství FRAGMENT v roce 2007
28.04.2007 - Jindřiška Kodíčková