Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Sekty pro i proti sexuÚvodník: Zatímco za zdmi jedné vily vychovávají děti k nevázanému sexuálnímu životu, který mají denně na očích a někdy se do něj i musí zapojit, jinde pokorně dívky čekají na svého vyvoleného, který se má dostavit dle harmonogramu již tento večer...

Článek: "Jen ten je pravým křesťanem, kdo se dobrovolně oddá druhému a splní mu jeho sexuální přání". Mnozí, obzvláště věřící lidé, se při přečtení této věty zcela oprávněně zděsí. Naštěstí ji z úst nevypustil žádný z křesťanských kněží, ale zakladatel sekty Rodina David Brand Berd ze Spojených států. Rodina staví na izolaci skupiny lidí (nejlépe v jednom domě), všichni žijí pohromadě v jedné místnosti a nemají nárok na soukromí. Jak praví úvodní věta, sex se nikdy neodmítá. A to jak různě se měnících párů, tak sex hromadný. Aby toho nebylo málo, vede tato zvrhlá sekta k různým praktikám i malé děti. D.B.Berd totiž tvrdí, že děti mohou mít styk od svých pěti let. To znamená, se na něj i důkladně připravovat.
Styk se provozoval v komunitách i na základech rozpisů, vytvořených vůdcem "pobočky". Díky tomu se prý dostalo i na méně žádané jedince...
Novější zdroje sice uvádí, že od těchto praktik se již upouští, ale kdo ví... Ve Spojených státech sekta patří místy i k uznávané komunitě. Její členové nesmí kouřit, pít alkohol a už vůbec brát drogy. Spáchají-li nějaký odsouzení hodný čin, zpovídají se z něj veřejně a poté přichází trest.

Kdo si myslí, že americká sekta je uzavřena hradbou oceánu a k nám nepronikne, mýlí se. Sekta u nás fungovala již za minulého režimu, ale ten jí kvůli mravnímu úpadku příliš netoleroval. Nyní se opět objevuje na očích lidí, a to v souvislosti s kauzou týraného Ondry Mauera a ztracené Aničky. Bulvár již pitvá nepodložené spekulace,že rodina byla součástí právě této sekty.

U nás nejznámější, se sexem spojenou sektou, zůstává satanismus. Když pomineme fakt, že tyto anarchisticky smýšlející skupiny se v podstatě ani sektou stát nemohou (kvůli zřízení), dost lidem se vybaví zneuctění křesťanských symbolů. A to způsobem jak sexuálním, tak fekálním. Nejznámějším počinem, který známe i z mnoha filmů, je tzv. černá mše. Parodie na křesťanské obřady je teatrálním výstupem spojeným s co nejchlípnějším sexem. Všeobecná představa o černé mši zahrnuje bývalého kněze (což je spíš výmysl) stojícího před oltářem. Na něm leží nahá dívka, nohy má roztažené, za ní visí obrácený kříž. Na břiše dívky leží miska (kalich) s močí nebo krví prostitutky. Hostie jsou trojúhelníkové, z mouky a námele. Během obřadu vkládá hostie "kněz" do klína ženy na oltáři. V rozích hoří černé svíce, obřad se odehrává v na zemi nakresleném pentagramu. Poté přichází předčítání z Bible (pozpátku), doprovázené hanobením křesťanských symbolů, spojené s různými sexuálními praktikami (začíná se prý olizováním pozadí). Časté je i bičování a pálení náboženských knih.

V naprostém protikladu k sektě Rodina i satanistům je hnutí Haré Kršna. To oslavování sexu, předmanželský styk i pomanželské orgie zakazuje. Sex má podle nich být omezen jen na plození dětí.

Zdroj obrázku: http://www.magianegra.gustavotrincado.com.ar

23.05.2007 - Michaela Wilhelmová