Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Letní toulání po hradech českých V.Úvodník: V Klatovském okrese najdeme hned dva známé hrady. Prvým je &Svihov, druhým jedna z nejznámějších hradních zřícenin, při jejímž úspěšném dobývání přišel Jan Žižka o druhé oko…

Článek:   Možná již tušíte, o který hrad se jedná, ale pro chvilku napětí se nejdříve seznámíme se &Svihovem, který leží cca 30 kilometrů od Plzně. Vznikl přestavěním původní tvrze na vodní hrad (přelom 15. – 16. století). Rýzmberkové, kteří nechali ve 14. století tvrz zbudovat, si jeho vlastnictví příliš neužili. Po několika generacích zemi zachvátily husitské války a tvrz byla poměrně snadno (alespoň ve srovnání s druhým dnes zmiňovaným hradem) dobyta. Hrad, vybudovaný snad v obranné reakci před dalšími možnými útoky, dal vystavět Půta Vihovský z Rýzmberka.
  O tom, že nešlo o prostou kamennou stavbu, nýbrž o důmyslný systém staveb a vodních kanálů, svědčí i fakt, že &Svihov se stal skrze renovaci vlastně ostrovním hradem. Stavba sestávala ze dvou velkých obytných křídel, dvou nádvoří, obepjatých hradbou. Tu upevňovaly obranné bašty, pod kterými se táhl již zmíněný důmyslný vodní příkop. I dnes je hrad považován svým rozsahem za jednu z největších vodních pevností.
  Za návštěvu v rámci areálu stojí i zachovalá kaple či hradní zbrojnice, obé s prvky dochovanými až z gotiky.
  Po Rýzmbercích získali hrad Říčanští ze &Stěkně. To pomalu sláva hradu upadala. V 17. století se mohutný hrad degradačně změnil ve jednu velkou sýpku.
Noví majitelé přišli až v roce 1945, šlo o známý rod Černínů. Rekonstrukce hradu je následovala o pět let později, již řízená státem.


  Konečně se dostáváme k utajovanému hradu. Kdo hádal, že jím je Rabí, neminul. Turisticky oblíbenou, poměrně zachovalou hradní zříceninu, najdeme 10 km od Horažďovic i Sušice. Tato největší česká zřícenina má se &Svihovem stejné historické majitele (&Svihovští z Rýzmberka). Kdo však ve 13. století hrad založil, můžeme jen hádat. Nedochovaly se totiž žádné písemnosti. Rýzmberští měli hrad ve spravování po dvě stě let. Za tuto dobu je taktéž ráčil poctít svou návštěvou Jan Žižka z Trocnova (15. století). Pod hradbami Rabí přišel o své druhé oko.
16. století pronásledovalo Rýzmberky s nekončícími dluhy. Svého majetku se pomalu vzdávali za notný peníz, došlo samozřejmě i na Rabí. Po skončení panování tohoto rodu se na hradě majitelé střídali poměrně rychle, začal chátrat a na nohy jej částečně postavila až rekonstrukce (již coby státního hradu) mezi lety 1979 až 1985.

  Dnes se návštěvník může těšit na tak zvaný Donjon. Tajemný název neskrývá nic jiného, než velkou zachovalou věž hradu Rabí. Zachovalo se i pár místností, k prohlédnutí slouží i sklepení, nádvoří, konírna a v sálech pak expozice kachlů a vykopávek. Při dobré viditelnosti je hřích neužít si krásného výhledu, jak z věže, tak z hradní terasy.

Foto: www.hrad-rabi.eu + hradsvihov.cz
 10.09.2020 - Michaela Wilhelmová