Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Dychtíme po příběhuÚvodník: ... jemně vyfabulovaném, trochu napínavém, ale výsledky archeologického výzkumu a rozboru hagiografických textů naše představy uvádějí na „pravou míru“. Těšit se tedy můžeme pouze na zásadní objevy, ale ty už dlouho nepřicházejí.

Článek:
I Petr Sommer, význačný český medievalista a archeolog, specializující se na český středověk a církevní archeologii, se pustil do náročné problematiky osudů, které dějiny dávno zakryly nejen nánosy hlíny. Řadu let vedl archeologický výzkum v Sázavě, benediktýnském klášteře s pohnutou epizodou staroslověnského jazyka. Výsledky výzkumu aplikuje a srovnává se známými texty prokopských legend a dalších pramenů. Výsledkem je buď potvrzení původních předpokladů, nebo jejich zamítnutí. Doslova detektivní pátrání po osobě svatého Prokopa, o místě jeho narození a původu, životě, smrti, přenesení ostatků a zázracích, jež vykonával již během svého života, natož po smrti, je pevně zakotveno do neklidné doby přelomu tisíciletí. Sv. Prokop tu a tam vystupuje v jasně ostrých konturách, aby zase zmizel ve sporých, mnohdy si odporujících pramenných informacích.

Co víme o záhadném eremitovi? Spíš to, jak oral s čertem, vyléčil těžce nemocné, navrátil zrak slepé, vyhrožoval papeži a ve spolupráci s knížetem Oldřichem založil slovanský Sázavský klášter a posléze byl roku 1204 kanonizován. Bez velkých lidských a soukromých podrobností se přece jenom díky interdisciplinárním znalostem daří autorovi vykreslit poměrně plnokrevnou, historickou postavu opata Prokopa na pozadí stavby kláštera a v kontextu našich nejranějších dějin. Rekonstrukce jeho života jistě ještě není úplná ani konečná, přesto přináší i názorný obraz tehdejší společnosti.

Autor si zaslouží skutečnou pochvalu, neboť se mu podařilo skloubit náročný vědecký obsah se žánrem doslova detektivním a ještě okořenit dílčími záběry z jiných historických disciplín. Nezbytný poznámkový aparát, mnoho kreseb, fotografií, nákresů a jako přívlastek slovníček odborných výrazů činí z nové knihy kvalitní a také čtivý příspěvek k českým raným dějinám.

Petr Sommer, Svatý Prokop vydalo nakladatelství VY&SEHRAD v roce 2007
Zdroj foto:
www.ivysehrad.cz

14.07.2007 - Jindřiška Kodíčková