Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Skotsko. Jeden velký otazník?Úvodník: Skotsko, země dávných tajemství. A nejedná se pouze o profláknutou lochnesku...

Článek:
Nově vydaná knížka přichází právě včas, abychom ji mohli využít jako průvodce po starobylých objektech zelené a drsné země, které jako výsměšné prsty trčí k nebi a pobaveně sledují nezměrné úsilí vědců zjistit kdy, co, kdo, jak a proč. Jakoby dávno střežené argumenty zmizely spolu s jeho tvůrci. I autor si poctivě si klade spoustu otázek, ale pokaždé se ukáže, že odpovědi stále plavou v moři dohadů, předpokladů a často omylů.

Student archeologie, Jan R. Hrdina, ze třech studijních cest do Skotska vytěžil materiály, z nichž sestavil poutavý příběh, přivádějící nás na jedenáct míst, resp. za jedenácti momenty skotských dějin od pravěku až do 19. století. Jako budoucí erudovaný historik se snaží o věcnou správnost, proto čerpá z dostupných pramenů, většinou britské provenience. Shrnuje známý vývoj, uvádí na správnou míru legendy a záměrné umělecké mystifikace dějin, v nichž byl mistrem téměř nedostižným W. Shakespeare (v tomto případě trošku začernil dějinný význam krále Macbetha). Právě díky obecnějšímu záběru popisovaných událostí se kniha velice dobře čte a čtenář si ani neuvědomuje, že sleduje diskusi na pomezí vědy, tak lehce jsou informace vstřebatelné. Možná je to i tím, že se nejedná o vědecký elaborát založený na studiu archivních pramenů, ale o zdařilou syntézu z dostupných knih. Přistupuje ještě jeden pozitivní moment a to ten, že Skotsko, ač v Evropě, dosud stojí na pokraji našeho zájmu a jeho historie je u nás takřka neznámá. Hrdina využil právě této mezery a jeho práce tak dostává punc určité exkluzivity.

I když se knize nepodařilo odhalit a ozřejmit ani zlomek z toho, co zlomyslný čas dobře a neproniknutelně střeží, vidím její přínos především v tom, že nově „objevuje“ Skotsko trochu jinak. Pomíjí dudy, lochnesku a kilty, tradiční synonyma Skotska v průvodcích, ale otevřenýma očima prochází nespoutanou krajinou, kde se pozastavuje nad němými svědky minulosti. I když se mu, jak již bylo řečeno, nepodařilo je přimět promluvit, už objektivní seznámení s jejich existencí stojí za to. Inspirativní kniha vzbuzuje fantazii a touhu spatřit vše na vlastní oči. A tak nakonec tento historický cestopis s radostí objeví nejen milovníci cromlechů, skleněných pevností, keltské kultury, Robinsona Crusoa nebo zednářských symbolů.
PS: Jenom krátká douška pro učitele češtiny: o prázdninách buďte shovívavější!

Jan R. Hrdina: Skotsko, země dávných tajemství, vydalo nakladatelství ARGO v roce 2007
Foto: www.argo.cz

05.08.2007 - Jindřiška Kodíčková