Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Žežicha se neříkáÚvodník: Ale co se vlastně říká? A jak? To se snadno dozvíte, pokud jste rodiči dítěte, které špatně vyslovuje a v ruce držíte knížku, kterou vydalo nakladatelství FRAGMENT letos v létě s příznačným (a již zmíněným) názvem: Žežicha se neříká. Sestavila ji Ester Stará a ilustracemi obohatil Milan Starý.

Článek: Autoři knihu zaplnili logopedickými říkankami, jazykolamy a zábavnými úkoly, jichž se jistě chopí nejen nedočkavé a velmi zvídavé děti, ale i neméně zvídaví rodiče, kteří se tak mohou vrátit do svého vlastního dětství prostřednictvím svých potomků.
Hned na úvodní dvoustránce zaujme připravená poutavá a velmi originální hra „Cesta za dobrotou“, jež v dětech podnítí nejen soutěživost, ale nenápadně je naučí rozvíjet slovní zásobu, paměť a postřeh. A sladká dobrota, která na vítěze (a zřejmě i poražené) čeká na konci – to je jen takzvaný „bonbónek na dortu.“

Knihu provázejí barevně odlišené „značky“, jež děti předem připravují na to, co mohou očekávat, čím projdou a na co se mohou těšit. A že se mohou opravdu těšit. Dočkají se čtení, luštění rébusů, hádanek, mohou si zazpívat, kreslit, zahrát si drobné hry, dokonce se proběhnout a zacvičit si.

Kniha děti rozhodně nebude nudit, naopak, podnítí jejich zvědavost a ony vlastně ani nepostřehnou, že se vlastně učí mluvit. Učení probíhá formou hry – se slovy, s obrázky, s písmenky, děti se s nimi začnou seznamovat a někde uprostřed toho všeho zjistí, že je vlastně mají rádi. Všechna ta tajuplná a na první pohled složitá písmenka, která tvoří náš život – slabiku po slabice.05.09.2007 - Radka Zadinová