Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Západní imperialisté se nás chystají ovládnoutÚvodník: Všemu bude předcházet zvýšený výskyt nesmyslných, ubohých pomluv na naši adresu, k porobení mírumilovných národů později nebudou váhat použít mohutných náletů, při kterých zničí celá města a nakonec zahájí mohutnou pozemní invazi, aby tak dokončili své dílo zkázy. Ne, nemluvím zde o vystavění radaru v Brdech, připomínám realitu Studené války, o které hovoří Petr Luňák v nedávno vydané knize Plánování nemyslitelného, ve které zveřejňuje československé válečné plány z let 1950 – 1990.

Článek: Jak o konfliktu, který ovládal svět a určoval mezinárodní politiku po dobu čtyř desetiletí a o kterém se hovoří jako o Studené válce, řekl Petr Luňák, tato válka v sobě skrývala přinejmenším tolik nestability jako stability.

Svazek Plánování nesmyslného je krásnou příležitostí, jak nahlédnout do hlav válečných plánovačů tehdejšího Československa (jehož politika byla ale samozřejmě pod značným vlivem Moskvy), v úvodní studii Petr Luňák představuje stručně celé dějiny Studené války, od období Stalina, přes Chruščova až po Gorbačova.

Významnou součástí knihy je celkem 14 dobových dokumentů, které dokládají např. československý plán krytu země, tzv. Orel, který odráží obranný charakter tehdejšího válečného plánování, nebo na něj navazující plán Pěst, jenž hovoří o přenesení konfliktu na území protivníka, či československý válečný plán z roku 1977 o možnosti jaderného konfliktu.

Další přílohou knihy se staly rozhovory, vedené autorem v letech 2002 až 2004 s československými generály. V jednom z nich hovoří generál Vitanovský o tom, že i kdyby věděli o chystané sovětské invazi v roce 1968 týden předem, nestačili by se na ni připravit.

Kniha nabízí vzácnou příležitost nahlédnout "pod pokličku" dlouhodobého soupeření velmocí a jasným jazykem popisuje absurdnost sovětského vojenského plánování. Poskytuje velmi dobrý vhled do této problematiky.

Petr Luňák, PLÁNOVÁNÍ NEMYSLITELNÉHO
Nakladatelství Dokořán v roce 2007

Zdroj obrázku:
www.dokoran.cz

04.11.2007 - Pavla Králová