Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Mezi probuzenými velikányÚvodník: Žehrání na to, že naše minulost se nemůže chlubit osobnostmi, jejichž vklad přetrvává věky, neobstojí. Spíš jde o to, že mnoho velikánů zatím spí svůj věčný sen, který k našemu prospěchu občas naruší historikové a publicisté.

Článek:
Příspěvkem k poznání naší minulosti prostřednictvím osobností, které ve své době znamenaly výrazný intelektuální šleh, ne vždy pochopený a oceněný, je rozsáhlá publikace Osobnosti českých dějin. Obsahuje medailonky 438 nejvýznamnějších postav českých dějin – panovníky, vojevůdce, královny, spisovatele, malíře, skladatele, lékaře, vědce, ženy a osobnosti ducha. Souborná publikace vychází z již dříve vydávaných titulů úspěšné edice Odkaz.

Bohužel pouhým převzetím došlo sice k drobným, ale znervózňujícím chybám. Například léta 1910 jsou označována jako počátek našeho století. Nebo Jan Neruda (1834-1899) – text končí slovy: „zemřel v roce 1891, ani ne šedesátiletý.“ Pak člověk musí vzít další encyklopedii a pídit se, kdy básník a propagátor světa malých lidiček vlastně zemřel. Takových pih na kráse se tam schovává více – specielně v naučné literatuře by měl redaktor chybičky zachytit. Čtenář po objevení dvou, třech chyb přestává vnímat text a stává se lovcem, sběratelem dalších (zase tolik jich nenashromáždí), což je samozřejmě na škodu vstřebávání jinak příjemného a inspirativního čtení životopisných miniaturek. Ještě jedna drobnost mě rozladila: ve stati o Žižkovi se píše: „ ... na úspěších husitských vojsk ( po jeho smrti pozn. autora) měl hlavní podíl Prokop Holý, který se však dost nezaslouženě ocitl v Žižkově stínu.“ Otočila jsem stránku, a..... autor Prokopa ve stínu ponechal. Pravda, kapitolka o vojevůdcích je více než skromná.

Spekulovat o kritériích pro výběr osobností je ošidné, určitě zde každý najde spoustu svých favoritů, jiné bude postrádat. Alespoň panovníci si nemají co vyčítat, jsou tu všichni, v ostatních kategoriích je cesta dosud otevřena, určitě v dalších (možná) dílech se budou objevovat i ti méně známí, nebo ti, co se prostě pouze nevešli.

Jako celek výpravná publikace zahrnuje tak široké spektrum osobností, že na jejich životě a díle lze dokumentovat výjimečné postavení našich zemí, které se jim staly pomyslnou kolébkou. Nedílnou součást knihy tvoří malované portréty. Postavy dávné minulosti se musí spokojit s idealizací, fikcí nebo fantazií výtvarníků (k nim přiřadíme i mladšího Máchu). Tam, kde podobu známe, je výtvarně plně akceptována.

Po knize sáhnou rádi všichni, kteří se chtějí čtivým a zajímavým způsobem něco dozvědět o lidech, kteří přispěli i našemu dnešku. Určitě se budou k publikaci vracet (i přes uvedené drobné výtky) a hledat v ní poučení, které knihu řadí mezi kvalitní doplňkový výukový materiál.

Kolektiv autorů: Osobnosti českých dějin
Vydalo nakladatelství FRAGMENT v roce 2007
Zdroj foto obálky: www.fragment.cz


13.11.2007 - Jindřiška Kodíčková