Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Josef Kroutvor: Můj MáchaÚvodník: Kniha je osobním pohledem autora na osobnost K. H. Máchy. Nenajdeme snad v Čechách proslulejšího básníka, jehož navíc vlastní životní pouť a tragický skon v mladém věku předurčil k tomu, aby se stal literární legendou. Jeho socha na Petříně láká každoročně zamilované páry k dostaveníčkům a snad trochu paradoxně jeho oblíbený kraj, kam zasadil příběh Máje, poskytuje mládeži azyl k prázdninovým radovánkám.

Článek: Ovšem ta zde však nehledá sepětí s tradicí, ale eroticko-alkoholická dobrodružství, ostatně ani Mácha sám se rozhodně neřadil mezi askety a tak by měl pro vrtochy svých praprapravnuků zřejmě i pochopení.

Kroutvorova kniha obsahuje šest esejí. Všímá si v nich Máchových poutnických cest, při nichž objevoval nejen českou zemi, ale absolvoval také i velmi náročný pěší výlet do Benátek. Kromě této romantické polohy připomíná autor i Máchovu zálibu ve společnosti, Mácha rád navštěvoval kavárny a hostince, kde se stával většinou středem pozornosti. V úvaze „Hrabal, Mácha a surrealisté“ pak připomíná Máchův vliv na uměleckou modernu. Nejrozsáhlejší esej věnovaná Máchovu deníku srovnává jeho dílo a subjektivný dojmy popisované právě v deníku, které se vlastně stávají jakoby součásti jeho tvorby, vypovídají o jeho osobnosti a obsahují velmi holá a nepřiklášená fakta včetně líčení básníkových sexuálních prožitků. Ten, kdo o Máchovi již četl různé publikace, podobné filosofické oťukávání ožehavých řádek z deníku zná a proto Kroutvoro několikeré omílání ústřední a jediné myšlenky o významu těchto zápisů, mu bude připadat poněkud únavné. Snad měl spíše tato místa nahradit konkrétními ukázkami z deníku. Naopak ale ten, kdo nikdy předtím nestudoval žádné publikace o Máchovi, bude na mnoha místech zmatený, neboť mu budou unikat určité souvislosti. Kroutvor totiž jakoby počítá s důkladnou čtenářovou znalostí Máchova životopisu. Dalším nešťastným krokem je „vycpávka“ s názvem „Opravdu hlas básníka“, v níž autor předkládá jakýsi záznam hovoru s duchem K. H. Máchy. Ač sám autentičnost daného rozhovoru zpochybňuje, nezapomíná přitom zdůraznit, že k nám promlouvá to, co je uloženo v našich srdcích, protože jsme všichni Máchou ovlivněni, s čímž bych i souhlasila, přesto se podobné zamyšlení mohlo rozhodně obejít bez této okultistické vložky.

Celkově vzato je ale Kroutvorovo vidění Máchy zajímavé. Zabývá se jím z méně obvyklých úhlů pohledu. Aby ale byla kniha opravdu pro čtenáře přínosná, měl by si předtím než ji otevře, přečíst alespoň „Důvěrnou zprávu o K. H. Máchovi“ od M. Ivanova. Pak totiž bude Kroutvorovi plně rozumět.


10.11.2003 - Martina Bittnerová